Skip to main content

Gelderse Maatregelen Stikstof: houd het behapbaar!

By 11-11-2021Nieuws

Gelderland loopt voorop in de aanpak van stikstof, mede dankzij de voortvarende aanpak van onze gedeputeerde landbouw en natuur Peter Drenth. Hij heeft door overleg met vele belanghebbenden een agenda opgesteld om de stikstofemissie te verminderen: de uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Woensdag stelden de Staten dit vast. Statenlid Daisy Vliegenthart is woordvoerder, maar wegens ziekte verving fractievoorzitter Gerhard Bos haar.

Gerhard Bos: ‘We mogen trots zijn op wat hier ligt. Samen met 70 Gelderse organisaties zijn plannen gemaakt. Zodat de stikstof emissies verminderen, natuur kan herstellen en economische activiteiten zoals het bouwen van woningen weer mogelijk wordt. Dat is een compliment waard, aan al die partijen die hier aan hebben gewerkt.’

Gerhard ging vervolgens in op de rol van de provincie. CDA heeft heel veel gesprekken gehad met betrokkenen. En daarbij mist volgens ons één essentieel punt in de kaders: Hoe zorgen we dat het voor al die partijen behapbaar blijft?

‘Mijn collega Daisy Vliegenthart sprak een boer die nu een vierde adviseur had, specifiek voor stikstof. Zo complex is het geworden.’ – Gerhard Bos

De advieswereld verdient enorm aan de stikstofproblematiek, en dat zegt volgens Bos gelijk iets over hoe we het als overheden doen. CDA riep dan ook op de regels eenvoudig en efficiënt te maken. En te zorgen voor ondersteuning voor ondernemers, zeker voor kleine ondernemers.

CDA hecht daarnaast veel waarde aan betrouwbare metingen. We kijken uit naar het moment dat we niet meer berekenen maar goed kunnen meten. Innovatie is hierbij cruciaal. Door de vele rechtszaken worden ondernemers terughoudender met het nemen van innovatieve maatregelen. Wij roepen de provincie dan ook op hulp te bieden bij deze onzekerheid.

Nieuws