Skip to main content

Gelderse kijk op sturing: zorg voor meer duidelijkheid in stukken

By 25-11-2020Nieuws

Woensdag 25 november spraken Provinciale Staten over de Gelderse Kijk op Sturing: welke rol hebben GS en PS? Wanneer moeten Provinciale Staten betrokken worden, hoe wordt participatie georganiseerd? Fractievoorzitter Gerhard Bos voerde het woord. Hieronder een verkorte weergave van zijn bijdrage.

Gerhard pleitte voor meer duidelijkheid in processen. Wat zijn nou de rollen van PS en GS? Om kaderstelling goed te kunnen doen moeten we weten hoe dat kaderstellende proces gaat verlopen en op welk punt Provinciale Staten betrokken worden in het proces.

Ook de benaming van onze documenten zou eenduidiger kunnen en moeten. Wij hebben als fractie een inventarisatie gemaakt over de begrippen van kaderstellingen.

Gerhard Bos: “En als je dat ziet, schrik je van de trammelant over de diversiteit aan termen. Een bloemlezing: een startnotitie, een koersnotitie, een kadernotitie, enz. Waar hebben we het nou over?”

Zitten we nou aan het begin van het traject bij een document waar een processtuk voor ligt of ligt het aan de eindsetting dat we een eindbeslissing moeten nemen? En wie neemt dan uiteindelijk het besluit: PS of GS? Daar is het beeld heel wisselend over.

Gerhard pleitte vervolgens voor nog een aantal andere zaken, vooral op het gebied van integraliteit en de duidelijkheid van stukken. Integraal afwegen is niet nieuw. Wat anders is dat opgaven een ander karakter hebben gekregen bijvoorbeeld qua complexiteit. En integraliteit vraagt om samenwerken en nauw samen optrekken. En ook tussentijds af en toe consulteren: zijn we nog op de goede weg? Wat wij als CDA fractie graag helderder geduid zouden zien is wat nou integraliteit is. Daar zijn de beelden heel verschillend over.

Ook zouden we graag nog eens kijken wat we kunnen doen om de  duidelijkheid van de stukken te verbeteren. Wanneer hebben we een startnotitie, wat is dat? Maar ook: hoe wordt participatie nu vormgegeven? En waar zien we achteraf terug de oogst van die participatie terug. Laat zien wie wat heeft ingebracht.  Goed om met GS een keer gaan kijken hoe we helderheid kunnen creëren hoe we dat gaan doen.

 

Nieuws