Skip to main content

Gelderse aanpak stikstof en Rijksprogramma stikstofreductie

By 23-06-2022Nieuws

In deze week, waarin op woensdag 22 juni veel boeren samenkwamen in Stroe om te demonstreren tegen de stikstofbrief van de minister, vergaderden Provinciale Staten ook over stikstof, maar dan over de Gelderse aanpak hiervan. Gerhard Bos verving Daisy Vliegenthart bij deze bespreking.

We staan voor een enorme opgave: wonen, natuur, bereikbaarheid enzovoort. Een thema komt daar steeds bij boven: stikstof. En we zullen daar iets mee moeten doen. Wetgeving en uitspraken van de rechter leven wij na en dat doen wij in Gelderland ook. We zullen moeten samenwerken om te kijken hoe we oplossingen vinden om die doelen te bereiken. En dat kan. Bos gaf aan dat we  daar hier in Gelderland wel een wat andere kijk op hebben dan in Den Haag: meer in gezamenlijkheid, in gesprek met de sector en ook niet weg lopend voor lastige boodschappen.

In de Statenbrief stond wordt gevraagd hoe PS aankijken tegen de uitgangspunten bij de door de minister gestelde stikstofdoelen. Bos gaf aan dat het CDA het eens is met de uitgangspunten.

Gerhard Bos: Voor het CDA is wel van essentieel belang dat de plannen met alle belanghebbenden samen worden besproken en dat we dus doorgaan op de ingeslagen weg. Wij praten niet óver mensen maar mét mensen.

Als het gaat om de resultaatverplichting is het CDA helder: wij nemen niet iets op onze schouder wat bij de minister op de schouder hoort.

Ook werd PS om een mening gevraagd over het arrangement voor de Veluwe waarbinnen de stikstof, water en klimaat opgave met aandacht voor de ecologie als ook de economie aangepakt wordt. Bos antwoordde daarop dat dit heel aantrekkelijk klinkt. Tegelijk vroeg hij zich wel af hoe PS zicht kan blijven houden op alles wat zich aftekent en hoe PS hierbij worden betrokken?

Nieuws