Skip to main content

Gelders Winterfonds voor dorpshuizen, zwembaden en musea

By 09-11-2022Nieuws

Het laatste agenda-item woensdag was een spoeddebat over het Gelders Winterfonds. Hierbij werd een motie ingediend om op korte termijn een winterfonds in te richten om via Gelderse gemeenten ondersteuning te bieden aan organisaties met maatschappelijk vastgoed zoals buurthuizen, zwembaden en musea en voor MKB-bedrijven die energie-intensief zijn, zoals bakkerijen. Zij hebben te maken met grote energielasten en worden niet gecompenseerd door het Rijk of gemeenten. Deze motie werd aangenomen.

Bert Komdeur refereerde bij dit onderwerp aan een fractiewerkbezoek aan dorpshuis De Oase in Alverna, in Wijchen dat we vorige week brachten. Daar kwam dit probleem nadrukkelijk aan de orde. Een goedlopend dorpshuis, maar wel met een gat van 40.000 euro in de begroting als dit zo doorgaat. Daar zag je dat er iets moet gebeuren. CDA vindt het een goede zaak om een rol te pakken, net als we deden bij Covid. Maar wel in aanvulling op rijksregelingen. Wat het CDA zou de focus vooral moeten liggen op die dorpshuizen en ander maatschappelijk vastgoed.  Het CDA steunde dan ook de motie.

Dictum van de motie:
geven het College van Gedeputeerde Staten de opdracht om:

  1. Een Gelders Winterfonds van €10 miljoen beschikbaar te stellen om maatschappelijke-, publieke en sportvoorzieningen en dat deel van het Gelders bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB, dat door de sterk gestegen energieprijzen in de problemen dreigen te geraken, bij te staan.
  2. Dat deze maatregel door gemeenten aangesproken kan worden bij het ontbreken van een voorliggende voorziening vanuit de gemeente of het Rijk.
  3. De uitvoering van dit fonds te beleggen bij Gelderse gemeenten, bijvoorbeeld via de BBZ.
  4. Dit bedrag te dekken uit de MTR-middelen en de lopende begroting, en verantwoording over uitvoering achteraf via de reguliere P&C-cyclus af te leggen.
  5. En daarbij bestaande regelingen van rijk, provincie en Gelderse gemeenten om snel en verantwoord maatschappelijk vastgoed en Gelderse bedrijven te verduurzamen, met grote spoed onder de aandacht te brengen van betreffende organisaties en bedrijven teneinde voor de winter van 2023 het betreffende vastgoed zo mogelijk te hebben verduurzaamd.
  6. Op korte termijn een Statenbrief aan Provinciale Staten te sturen waarin GS aangeeft hoe Gelderland op de middellange en lange termijn bijdraagt aan de verduurzamingsopgave bij maatschappelijke en culturele organisaties en het Gelders bedrijfsleven.(foto: werkbezoek CDA fractie aan dorpshuis De Oase in Alverna, 2 november 2022)
Nieuws