Skip to main content

Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB)

By 29-09-2022Nieuws

Bertine van Hooff voerde woensdag het woord over het proces rond de ontwikkeling van een GWIB. Ze benadrukte dat er vandaag nog niet wordt besloten tot de oprichting van een GWIB. Er komt immers nog een wensen- en bedenkingen procedure en pas in het voorjaar van 2023 wordt hiertoe definitief besloten.

Bertine van Hooff vroeg de gedeputeerde nadrukkelijk of de oprichting van een GWIB in overeenstemming is met staatssteunrecht, aanbestedingsrecht en Europees recht. De gedeputeerde antwoordde daarop dat het voorop staat dat de provincie zich bij de ontwikkeling van een GWIB aan de wet houdt. En dus in overeenstemming is met staatssteunrecht, aanbestedingsrecht en Europees recht. De huisadvocaten van Alliander en de provincie hebben hier nadrukkelijk onderzoek naar gedaan.

CDA gaat er daarnaast van uit dat er geen structurele bijdrage zal worden gedaan en dat het puur blijft bij de 1% eenmalige bijdrage in het aandelenkapitaal. We hebben het dan over 1% van 165 miljoen, dit is dus ruim 1,5 miljoen euro. De gedeputeerde antwoordde ook dat de provincie niet zal bijdragen in kosten van het GWIB.

CDA blijft gematigd positief ten aanzien van het oprichten van een GWIB. Wij zijn met in achtneming van de aandachtspunten in onze aangenomen motie, voorzichtig.

Nieuws