Skip to main content

Gelders Programma Landelijk Gebied

By 22-12-2022Nieuws

Het Gelders Programma Landelijk Gebied. Arjan Tolkamp voerde hierover het woord. Hij had een mooie spreektekst over hoop en vertrouwen die hieronder terug te lezen is. Ook diende het CDA een motie mee in om de leefbaarheid in Gelderse dorpen en kernen te vergroten. En om daar criteria aan te verbinden want leefbaarheid is natuurlijk een breed begrip. En om te zorgen voor een basis aan voorzieningen in de dorpen en kernen.

Spreektekst Arjan Tolkamp:
Voorzitter,

Wat is geloof? Als ik zeg ik geloof dat het morgen 10 graden vriest, is het nog lang niet zeker dat het vriest, laat staan dat de Elfstedentocht geschaatst kan worden.

En wat nou als ik geloof omschrijf als mijn vertrouwen ergens in hebben, of nog beter mijzelf aan een persoon toevertrouwen?

Zou ik als burger van Gelderland ook 100% durven te vertrouwen op de intenties van de  Gelderse politiek? En zijn intenties genoeg? Diverse onderzoeken tonen aan dat beleid en uitvoering steeds verder van elkaar af zijn komen te staan de laatste jaren. En nee, niet de samenleving is complex geworden, maar de overheid.

Dat versterkt mijn vertrouwen als burger in de overheid niet echt, je wil graag tastbaar resultaat. Nu ben ik als burger ook wel steeds meer een veeleisende consument geworden, al dan niet door mijn omgeving. En hoewel ik mij realiseer dat vraagstukken vaak ook ingewikkeld zijn, is een “eenvoudige” oplossing gauw geroepen en voor waarheid aangenomen.

Arjan Tolkamp: De oprechte wanhoop in de ogen van redelijke mensen… die woorden van Remkes raakten mij.  Een ondernemer moet een grote hoeveelheid hoop hebben: Hoop is namelijk de langdurige verwachting dat een onzekere uitkomst gunstig zal zijn. Hoe onzeker je huidige situatie ook is.  Hoop kan ook zijn dat je met vertrouwen en geloof naar de toekomst kijkt.

En daar ligt de basis dus weer: vertrouwen! Als leidinggevende probeerde ik mijn assistenten het vertrouwen te geven dat ze fouten mochten maken, en dat ik de klappen zou opvangen.

Die werkwijze moeten wij als provincie ook toepassen in het GPLG. Gespreide verantwoordelijkheid is natuurlijk ook een typisch CDA principe: Geef als overheid mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En misschien is het inderdaad beter om te zeggen, ruimte geven aan in plaats van loslaten. Maar geef nu als overheid alleen de doelen mee, en pas waar nodig de wetgeving aan om ruimte geven aan de gekozen middelen om de doelen te bereiken. Niet voor niets heb ik mij namens het CDA in de oordeelsvorming gericht op de inhoudelijke kant van de kaders en tegenstrijdige wetgeving die de basis vormen van deze kaderstelling. De valkuil die de overheid vaak maakt is dat ze via wet en regelgeving zaken, soms zelfs op het niveau van het individu, willen afdwingen. Top-down werken! Een echte transitie bestaat uit innovaties, actieve overheidssteun en draagvlak van de doelen door het maatschappelijk middenveld. Met een paar wetten of fondsen ga je een transitie niet in gang zetten. Daarvoor moet je het gesprek aangaan en echt luisteren en bereid zijn om zelf af en toe aanpassingen te doen. Voor het CDA is het dus ook echt van belang dat de kaderstelling na de verkiezingen definitief gebeurt, na input van onze inwoners.

Maar om die kaderstelling goed te kunnen doen moet je nu wel de gesprekken aangaan.

Wat de Gelderse Maatregelen Stikstof ons bovendien weer laten zien is, dat het verstandiger is om zelf als Gelderland initiatief te nemen, een plan te maken, regie te houden. Dan af te wachten wat er op je afkomt. En met zelf bedoel ik dus samen met alle sectoren, gemeenten, waterschappen, terrein beherende organisaties (tbo’s)en inwoners. Samen het initiatief nemen voor onze Gelderse toekomst.

  • Daarom dienen we ook het amendement van de VVD in. Een punt van aandacht wil ik hier nog wel noemen, het concretiseren wat leefbaarheid is. Daarvoor dienen wij samen met de Christenunie een motie in. Het dictum van deze motie is
    Verzoeken GS:
  • In overleg met Gelderse dorpen en kernen duidelijke criteria te ontwikkelen aan de hand
    waarvan de leefbaarheid en de aantrekkelijke leefomgeving kunnen worden afgewogen in relatie tot de transitie in het landelijk gebied;
  • Hierbij aandacht te hebben voor een basisvoorzieningenniveau, passend bij de behoefte van de Gelderse dorpen en kernen;
  • Hierin de samenwerking te zoeken met provincies die voor gelijksoortige uitdagingen staan

Het CDA Gelderland stemt dus in met deze kaderstelling. Het is beter om als Gelderlanders zelf een plan te hebben. En daarom roepen wij alle betrokkenen op, ga het gesprek aan, denk mee! Werk samen aan oplossingsrichtingen, in de wetenschap dat ook pas daarna de definitieve kaderstelling plaats vindt. En ik geloof echt dat door gezamenlijk het gesprek aan te gaan over een hoopvolle toekomst een stap kan worden gezet in het herstel van vertrouwen in elkaar.

Tot zover Voorzitter.

Nieuws