Skip to main content

Gelders openbaar vervoer nu en in de toekomst

By 18-01-2023Nieuws

Vandaag werd besloten over de nieuwe OV-concessie indeling voor o.a. de provincie Gelderland. In februari 2023 wordt gestart met de aanbestedingstrajecten van de Gelderse OV-concessies Achterhoek-Rivierenland en Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. In de indeling zijn wat kleine wijzigingen waar het CDA prima mee kon instemmen.

Ook werd een onderzoeksrapport besproken met de titel ‘Gelders OV onder druk’. Het rapport heeft behoorlijke pittige conclusies. Er moeten op structurele basis jaarlijks miljoenen extra worden uitgegeven om het OV te laten rijden. En dan hebben we het alleen nog maar over het gebied Arnhem-Nijmegen. Dat heeft meerdere oorzaken: gestegen brandstofprijzen, hogere salarissen maar ook minder reizigers sinds Covid.

Dat is nog niet afdoende om dezelfde bussen en regionale treinen te laten rijden zoals nu. Het besluit over nog meer budget wordt overgelaten aan de nieuwe Staten en aan een nieuw college van Gedeputeerde Staten.  Op voorstel van PS is onderzocht of het regionale OV in Gelderland efficiënter en slimmer georganiseerd kan worden. Helaas blijkt uit onderzoek dat de potentiele besparingen zeer beperkt zijn. Het schrappen van OV lijnen leidt dus amper tot besparingen.

Aanbevelingen van het CDA voor de lange termijn:
a. aandringen op fundamentele herijking van de uitgangspunten voor OV in de toekomst, anders wordt het onbetaalbaar en blaast het systeem zichzelf op.
b. Die keuzes moeten gemaakt worden in het totaal van het mobiliteitsbeleid, de huidige Mobiliteitsvisie ‘op weg naar een bereikbaar Gelderland’ (nog maar twee jaar geleden vastgesteld) kan weer op de schop.
c. nog eens kritisch laten onderzoeken waarom de huidige concessie van EBS IJssel/Vecht wel conform eisen gewoon kan worden uitgevoerd, bij de concessie Achterhoek/Rivierenland ook in de coronatijd niet bijgespijkerd hoefde te worden, dus de problemen zitten kennelijk vooral op de concessie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley

Nieuws