Skip to main content

Gelders burgerberaad klimaatplan

By 25-05-2022Nieuws

Een klimaatplan maak je samen. Daarom komt er nu, op initiatief van onze Bertine van Hooff een burgerpanel waarin 3.000 Gelderlanders meedoen. Zij denken mee over het Gelders Klimaatplan. Ook komt er een burgerforum met 150 leden. CDA hecht zeer aan burgerparticipatie, zeker bij een belangrijk dossier als de energietransitie.

CDA is dan ook blij dat er nog binnen deze coalitie- en statenperiode uitvoering wordt gegeven aan onze motie. De uitkomsten van het burgerpanel en burgerforum zullen een zwaarwegend advies aan GS hebben, maar zijn niet dwingend. Een van de speerpunten van het CDA is het creëren van draagvlak, zowel het bevorderen van de financiele participatie als de procesparticipatie.

Bertine van Hooff: Wij willen het bewustzijn rondom de energietransitie verhogen. Of kort gezegd: inwoners meenemen, betrekken, activeren, hun mening vragen. Niet over inwoners praten, maar mét.

Wij staan dus achter dit burgerpanel, dit burgerforum en dit burgerberaad.

Nieuws