Skip to main content

Gelderland faciliteert verplaatsbare afrastering tegen wolven

By 08-06-2022Nieuws

Het CDA is verheugd te constateren dat de meerderheid van de Gelderse Staten onze zorgen over de negatieve gevolgen van de hervestiging van de wolf in Gelderland deelt. Arjan Tolkamp pleitte dan ook op Europees niveau voor meer beheermogelijkheden, waarbij beheer niet per definitie afschot is.

Feit is ook dat zolang de wolf de hoogst beschermde status heeft, het CDA Gelderland zal handelen binnen de mogelijkheden die de habitat-richtlijnen biedt. Daarom diende Arjan Tolkamp met andere partijen een motie in, met het volgende dictum:

Verzoeken GS:
• Om de betreffende Gelderse dierhouders voorlopig te faciliteren met uitbreiding van het aantal provinciale noodsets met “flexinets” (verplaatsbare afrastering, al dan niet met stroomdraad), vooruitlopend op besluitvorming in de Staten over preventieve maatregelen in Gelderland na actualisatie van het Interprovinciaal Wolvenplan;
• Om de Provincie de beschikbaarheid en het beheer van deze flexinets te laten faciliteren door ze in beheer te brengen bij dierhouders in Gelderse gebieden waar al calamiteiten zijn gemeld of worden verwacht;
• Hiervoor een deel van het budget beschikbaar te stellen voor preventieve maatregelen ter voorkoming van faunaschades (begrotingspost Faunafonds).

Doel van de motie is dat iedere dierhouder, professioneel of hobbymatig, gebruik kan maken van flexinets om zo te proberen zoveel mogelijk scheiding te creëren tussen de wolf en menselijke activiteiten. De motie werd aangenomen.

Nieuws