Skip to main content

GEIS: betrek ook bedrijfsleven en samenleving

By 17-05-2023Nieuws

Gelderland heeft belangrijke en ambitieuze klimaatdoelstellingen. De krapte op het elektriciteitsnet, ook wel netcongestie genoemd, maakt dat energie-infrastructuur steeds vaker een belemmerende factor is. Om toch de klimaatdoelstellingen te kunnen halen hebben we een passende energieinfrastructuur nodig. Dat stond dan ook vandaag op de agenda van de eerste oordeelsvorming van ons Statenlid Diede Balduk: GEIS. Of ook wel: de Gelderse Energie InfraStructuur.

Wat het CDA betreft is het goed dat Gelderland vol inzet op het verbeteren van de energie-infrastructuur. Wel zijn er zorgen over het gebrek waarmee het bedrijfsleven en de samenleving betrokken zijn. Gemeenten, regio’s en netbeheerders zijn allen om hun reacties gevraagd.

Diede Balduk: Waarom is het bedrijfsleven, dat zo’n cruciale rol speelt in de energietransitie, niet gevraagd mee te denken over GEIS en over het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat?

Ondanks een verzoek daartoe van VNO NCW midden vorig jaar en de input die zij toen ook al aanleverden.CDA heeft daarom aan Gedeputeerde Staten gevraagd waarom het bedrijfsleven niet betrokken is geweest en of ze dit alsnog met spoed gaan doen.

Nieuws