Skip to main content

Extern salderen opengesteld

By 11-11-2021Nieuws

CDA stemde woensdag voor het open zetten van extern salderen. Om economische en maatschappelijke projecten mogelijk te kunnen maken. Maar, met voorzichtigheid en zorgvuldigheid.

Extern salderen, wat is het ook al weer?
Wanneer er voor het realiseren van een nieuwe of bestaande activiteit zoals woningbouw stikstofemissie nodig is, kan dit niet altijd binnen het project of op de locatie worden opgelost. Er is dan een andere optie: extern salderen. Een bedrijf dat (deels) stopt kan stikstofactiviteit overdragen aan een ander.

Standpunt CDA
De Gelderse Staten spreken al lang over het vraagstuk rond het wel of niet open stellen van extern salderen en de regels hier omheen. CDA is voor, maar met drie aandachtspunten.

  1. We weten nu al dat de regels niet duurzaam en duidelijk zullen zijn en steeds aan verandering onderhevig. Daar hebben we als CDA erg veel moeite mee want dit is niet hoe we het willen en dit kan zorgen voor veel onduidelijkheid bij ondernemers. 
  2. Er dient goede en heldere communicatie te komen rond de regels. Help mensen die vast lopen of zaken niet snappen. Zorg dat iedereen ondanks de complexheid ook hier gelijke toegang kan houden. Ook hier moeten vergunningen slim en simpel moeten zijn. Dat vraagt extra inspanning vanuit de provincie.
  1. Er moet strak gemonitord worden dat het extern salderen niet tot ongewenste negatieve effecten lijdt. Aan de ene kant mag de natuur er niet slechter van worden maar ook willen we niet dat sectoren onevenredig hard worden getroffen.
Nieuws