Skip to main content

Een solide financiele toekomst voor de provincie Gelderland

By 15-12-2021Nieuws

“De tijden zijn veranderd: de zilvervloot die de provincie Gelderland ooit had is er nog, maar levert geen of weinig rendement meer op” zo verwoordde financieel woordvoerder Bert Komdeur het. Hij doelt daarmee op de miljarden die de provincie over hield aan de verkoop van NUON-aandelen, het zogeheten stamkapitaal.  En dat is jammer, want met dat jaarlijkse rendement konden we lang veel mooie dingen doen voor onze provincie.

Het schip moet dus een nieuwe koers krijgen. CDA heeft zich altijd hard gemaakt voor een solide financieel beleid, voor toekomstgerichtheid en voor een integrale afweging. Dat komt samen in deze punten:

Nieuwe vormen van rendement
We moeten gaan zoeken naar nieuwe vormen van rendement. Daar deden we eerder al een oproep toe en we blijven dit dan ook volgen.

Financiële helderheid
Structurele uitgaven dek je door structurele inkomsten. Incidentele uitgaven via incidentele inkomsten. Want incidentele inkomsten kunnen snel wegvallen, waardoor structurele programma’s in gevaar kunnen komen.  Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar is het niet. Goed dat dit nader onderzocht gaat worden, ook op verzoek van het CDA.

Geen heilige huisjes
Bij het bezuinigen moet er integraal worden gekeken. Dus ook naar de eigen bedrijfsvoering. We moeten kijken naar de rollen en taken van de provincie. Niet alleen ingrijpen op subsidieverlening, maar ook en wellicht ook als eerste  kijken naar  onze eigen provinciale huishouding; Kortom een echte totaalafweging en geen stukjes eruit halen.

Rollen en taken van PS en GS
Tenslotte, Bij de herijking op de provinciale rol hoort wat ons betreft ook een nadere bezinning en verfijning op de taakverdeling tussen PS en GS. Denk alleen al bijvoorbeeld aan de uitdaging die de nieuwe Omgevingswet stelt 2022. Juist dan is het nodig om als GS en PS volstrekt helder te hebben wat we wel of niet  van elkaar mogen verwachten. Goed om dat eveneens te laten onderzoeken. Als medeopsteller en mede-indiener steunt het CDA daarom graag het amendement hierover dat eerder door de heer De Looff van de VVD-fractie  is ingediend.

Nieuws