Skip to main content

Een eenvoudig doch voedzame maaltijd? It’s the economy stupid!

By 20-01-2021Nieuws

Door Arjan Tolkamp

De uitspraak een eenvoudig doch voedzame maaltijd, had op ons kerstdiner kunnen slaan, maar gaat in dit geval op het Olivier B. Bommel verhaal wat ik ter vermaak las tijdens de kerst. Het is ook toepasbaar op een initiatief uit Amsterdam. Meer voedsel uit de regio, het streven is 25% en minder uit het buitenland. Maar hoe dan? True-pricing werkt nog niet echt, dat vliegreisje naar Bali moet ook betaald worden. Een grote supermarkt heeft in 2021 zelfs een grote campagne opgezet met consumentenprijzen van 100 jaar terug. “Verzin toch eens een list” hoorde ik Olivier B. Bommel in mijn achterhoofd mompelen.

Stel een boer wil verder verduurzamen, dat kost geld, wat hij verdient door marge op de verkochte producten, of door meer te verkopen. Het nadeel van de door een boer geproduceerde producten is dat ze bederfelijk zijn. Slecht voor een onderhandelingspositie dus. Dus om meer geld te verdienen, is een veel gekozen route efficiënter om meer produceren. Kort samengevat hoe meer eisen aan ons voedsel, zonder toenemende marge, leidt tot verdere schaalvergroting.

Maar om nou die bijstandsouder, flexarbeider of pakketbezorger te laten betalen voor die zoveelste vliegreis van de Zuidas-er, daar ben ik geen voorstander van. In een sterke samenleving dragen ook de sterkste schouders de zwaarste lasten.

De politiek worstelt met diverse ruimtelijke vraagstukken die veelal terecht komen op landbouwgrond. Meer woningbouw, meer bos, meer natuur,  zonne-energie, water vasthouden en opvangen zodat Rotterdam droge voeten houdt. En dan is het verlangen dat de landbouw ook nog extensiever wordt. Alsof geld geen rol speelt.

Wat het CDA Gelderland betreft horen ecologie, maatschappelijke vraagstukken en economie bij elkaar. De agrarische sector kan bijdragen aan alle maatschappelijke vraagstukken die voorliggen, maar dan moet je als maatschappij wel betalen voor deze “diensten”. Grondeigenaren kunnen deze diensten verrichten als het economisch haalbaar is. Betaal als maatschappij voor diensten die de ecologie versterken en bijdragen aan vraagstukken als het klimaat, biodiversiteit en gezondheid.

Door bijvoorbeeld het opzetten van een landschapsfonds kun je naast het stimuleren van aanleg en in stand houding van landschapselementen meerdere doelen verenigen. Bovendien door te werken met langjarige contracten in overeenstemming met termijnen voor financiering een alternatief aanbieden voor schaalvergroting.

Wat is nu “de list” ? Betaal voor de verrichte diensten en verrekenen dit niet in de supermarkt. Spreek doelstellingen af over het aandeel regionaal voedsel in die voedzame maaltijd en herstel daarmee de band tussen de burger, voedselproducent en landschapsbeheerder, de boer.

Lees meer over onze ideeën over de toekomst voor onze agrarische sector in onze Landbouwvisie CDA fractie.
In de landbouwvisie wordt ook verwezen naar twee losse bijlagen. Deze zijn hier te vinden:
Bijlage Addendum notitie NVB Ontwikkeling en spreiding van inkomen

Bijlage Notitie Ned. Ver. van Banken – inkomsten en verdienmodel agrariers

Nieuws