Skip to main content

Economie: terug naar de basis!

By 15-01-2020Nieuws

Economie, terug naar de basis

door Daisy Vliegenthart

Tijdens de Statendag van 15 januari 2020 spraken we over het regionale economisch beleid. Welke accenten leggen we? Als we zo fundamenteel over economie spreken dan is het ook goed om aan te geven hoe wij als CDA naar economie kijken.

Economie draait voor het CDA om waarden en het creëren
van waarden. Waarden voor mensen, voor bedrijven maar uiteindelijk voor de
gehele samenleving. Mensen doen dit vaak vanuit een diepe overtuiging en
motivatie. Dit is iets waar wij als overheid geen rol in moeten hebben en ook
niet moeten beïnvloeden. De overheid moet ervoor zorgen dat we de
omstandigheden kunnen creëren dat dit zo optimaal mogelijk gebeurd. Door goed
onderwijs, een basiszekerheid, ruimte om te ondernemen; fysiek door een goed
vestigingsklimaat maar bijvoorbeeld ook in regelgeving.

Bedrijven zorgen voor waarden op hele verschillende
niveaus denk bijvoorbeeld aan inkomen, een zinvolle dagbesteding, het willen
bijdragen aan de samenleving.

Daarom was de CDA fractie niet enthousiast over de eerste
doelstelling die in de statenbrief werd genoemd. Hier staat het woord
verdienvermogen centraal. Verdienvermogen is een woord dat vooral wordt
gebruikt als het gaat om arbeidsparticipatie en letselschade en is dan een
financiële term. Of het wordt gelezen als een synoniem voor winst. Het gaat in
de economie voor het CDA niet alleen om geld verdienen en winst. Wij moeten als
overheid de juiste omstandigheden creëren die nodig zijn om waarde te kunnen
creëren.

Op voorstel van het CDA is waardecreatie toegevoegde aan
de doelstelling voor het economisch beleid.

Nieuws