Skip to main content

E-sports: niet alleen topsport, maar ook breedtesport

By 31-03-2021Nieuws

Provinciale Staten bespraken vandaag een initiatiefvoorstel van de VVD: de e-sportshub. Gerhard Bos vroeg namens het CDA nog wel aandacht voor verbreding. In Gelderland hebben we de gewoonte de topsport te omarmen en ook om verbinding te maken naar de breedtesport. Als we dit voorstel gaan indienen lopen we dan niet het risico de breedtesport te vergeten? Gerhard vroeg daarom aan het College van Gedeputeerde Staten hoe zij kijken naar de breedtesport, hoe houden we die aangehaakt? Dus niet alleen kijken naar de topsport, maar ook naar de breedtesport. De gedeputeerde gaf aan zich daar in te kunnen vinden en daar bij de begroting op terug te kunnen komen.

Nieuws