Skip to main content

Droogte in Gelderland

By 27-05-2020Nieuws

Water vasthouden in droge tijden en water sparen in natte tijden. Dat is volgens het CDA Gelderland nodig om de droogte in Gelderland tegen te gaan. Er moet nu een goed en integraal plan komen die de maatregelen beschrijft om daar nu serieus stappen in te zetten.

Het is droog in Gelderland. Voor het derde jaar op rij. Zowel op natuur als landbouw heeft dit enorme effecten. Voor het CDA hoog tijd om beter na te denken over waterbeheer en het omgaan met periodes van droogte én periodes van veel water. Dit vraagt om een integraal plan, een aanpak om water te sparen en vast te houden in tijden van droogte.

Het CDA denkt daarbij aan beschermende maatregelen tegen de zon in bewoonde gebieden, meer groen om hitte-effecten tegen te gaan, het beïnvloeden van gedrag van inwoners van Gelderland, en het afkoppelen van regenwater van het riool. Ook kan worden gedacht aan het herinrichten van gebieden en veranderingen in het land- en bodemgebruik voor een klimaat robuust bodemsysteem. Niet alleen voor periodes van droogte maar ook om voorbereid te kunnen zijn wanneer er sprake is van grote hoeveelheden water in korte tijd door flinke onweersbuien.

Statenlid Bea Schouten: “Wij zien dat de periodes van langdurige droogte toenemen en maken ons grote zorgen over enorme effecten die droogte heeft. Dit vraagt om op een andere manier met water om te gaan. Wij vinden dat de provincie Gelderland daarin een grotere rol moet nemen als overkoepelend orgaan, samen met de waterschappen en Vitens.” Het CDA heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld om van Gedeputeerde Staten om deze kwestie aan de orde te stellen.

Nieuws