Skip to main content

Doen, beleven, bijstellen: terugblik op de coalitie

By 31-01-2019februari 8th, 2019Nieuws

30 januari 2019

In de Statenvergadering van 30 januari stond ‘Doen, beleven, bijstellen’ op de agenda: een terugblik op de afgelopen periode 2015-2019. Alle fractievoorzitters keken terug en gaven aan wat zij als de meest aansprekende resultaten van zagen. Zo ook onze fractievoorzitter Harold Zoet. Hij sprak onder meer over het succes van het programma SteenGoed benutten, over de vele mooie initiatieven die zijn gerealiseerd op het gebied van leefbaarheid, de motie waarmee 360 miljoen extra in klimaatmaatregelen werd geïnvesteerd maar ook over de opgave die er nog ligt om al het asbest van de Gelderse daken te halen en de behaalde resultaten op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Er is veel gebeurd, zo sloot Harold Zoet af, met dank aan de inwoners van Gelderland, de provincie en haar partners!

Nieuws