Skip to main content

Den Haag laat Gelderse cultuursector links liggen

By 06-08-2020Nieuws

Vol verbazing heeft CDA Gelderland kennisgenomen van de verdeling van de subsidie voor podiumkunsten de komende 4 jaar. Geen enkele aanvraag is gehonoreerd.

Fractievoorzitter Gerhard Bos: “Mensen in Gelderland hebben ook recht op een goed en stevig cultuuraanbod. Uiteraard staat kwaliteit in de beoordeling van de aanvragen voorop maar die is er in het Oosten ook volop.” Van de 78 door het Fonds Podiumkunsten gehonoreerde aanvragen zijn er 65 uit de vier grote steden in de Randstad. Dat is ruim 83% terwijl er slechts 15% van de Nederlanders woont. “Echt totaal scheef en een extra slag voor de Gelderse culturele sector die het al heel moeilijk heeft in deze tijd met Covid-19 maatregelen” aldus Bos. Het CDA vindt deze culturele scheefgroei extra bevreemdend omdat het kabinet en de Tweede Kamer eerder het belang van een goede regionale spreiding onderkenden.

Zelfs een orkest als De Ereprijs, dat een positief advies had gekregen op haar aanvraag ontving een afwijzing van het Fonds Podiumkunsten. Een unfaire situatie volgens het CDA. Gerhard Bos roept daarom Gedeputeerde Staten op samen met gemeenten en andere organisatie de lobby richting Den Haag te intensiveren om zo te bewerkstelligen dat alsnog extra middelen beschikbaar worden gesteld. Samen met andere partijen stelde Bos daarom schriftelijke vragen aan GS.

2020-08-06 SV nav toekenningen fonds podiumkunsten

Nieuws