Skip to main content

Debat over granulietstort West Maas en Waal

By 23-09-2020Nieuws

Provinciale Staten besprak de notitie Baggeren, bewerken en bergen. Tegelijk werd ook een debat gevoerd over de stort van granuliet in West Maas en Waal, dat mede op de agenda was gezet door het CDA. Bea Schouten voerde het woord. Hieronder een verkorte weergave van haar bijdrage.

“Bewoners woest na rekenfout bij stort granuliet”, dat stond een paar weken geleden bij ons in De Gelderlander. Dat was de directe aanleiding voor het CDA om dit agendaverzoek mee in te dienen. Wat er nu voor ligt is de notitie Baggeren, bewerken en bergen. Een belangrijk onderdeel in die notitie is de ladder. De ladder is een voorkeursvolgorde hoe om te gaan met het opruimen van overtollige grond en bagger. Een heel handig en duidelijk instrument waarmee we wat meer grip krijgen op deze materie. Wat staat daarin: innovatie en hergebruik hebben de voorkeur, boven berging in putten. Als hergebruik of reiniging niet gaat dan maximaal inzetten op regionale circulariteit. En zo verder. CDA is hier positief over.

CDA wil ook nog iets extra’s. Wij vinden dat we ook dit hele beleid aan de kaak moeten stellen. We doen dan ook een oproep aan Gedeputeerde Staten om het gesprek hierover te gaan voeren en te blijven voeren. We beroepen ons vaak op onze bevoegdheden, maar we hebben wel positie en een grote ook. Een groot deel van het water waar dit gebeurt is bij ons. Dus pak die positie en ga dat gesprek voeren.

Even terug naar West Maas en Waal. We constateren dat er iets gebeurd is waar veel maatschappelijke onrust over is. Door de enorme rekenfout kun je stellen dat het wel uit de hand loopt. Vandaar ook dat wij een motie mee hebben ingediend omdat we echt vinden dat je alles moet hebben gedaan om deze situatie en deze gemeente ook moet steunen, dus met raad en daad bij te staan

Nieuws