Skip to main content

Debat natuurvergunning Lelystad Airport

By 03-03-2021Nieuws

Provinciale Staten debatteerden vandaag over de natuurvergunning Lelystad Airport. Doel van het debat was aan Gedeputeerde Staten punten mee te geven voor een zienswijze op de vergunning Wet natuurbescherming die ter inzage ligt bij het Rijk voor 10.000 vluchtbewegingen vanaf Lelystad Airport. De zienswijze kan tot 29 maart 2021 ingediend worden. Onze woordvoerder luchtvaart Daisy Vliegenthart over dit punt:

De provincie heeft een rol om op te komen voor de belangen van haar inwoners.

En daar gaat het bij onze discussie rond vliegveld Lelystad telkens om. EN dat zien we nu ook bij de vergunning die nu ter inzage ligt. Een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming. Een vergunning voor 10.000 vluchten.
En die vergunning raakt rechtstreeks Gelderland, raakt rechtstreeks de Veluwe.

Daisy Vliegenthart: Het kernwoord is hier een betrouwbare overheid.

Met alles wat er in het verleden is gebeurd, wat er gisteren heeft gespeeld in de Eerste Kamer, en waar de PvdA al een en ander over heeft gezet, laat het rijk telkens zien dat zij rond dit thema geen voorspelbare overheid is. Dat zorgt voor een steeds groter gebrek aan vertrouwen.

Onze inwoners en ondernemers voelen zich telkens overvallen door wat er gebeurt.

Wat wij hier vandaag vragen is dat de provincie wel een betrouwbare overheid blijft, die blijft opkomen voor de belangen van de Gelderlanders. En dus bij het Rijk blijft aandringen op een duidelijk proces en daarom ook deze zienswijze indienen.

Nieuws