Skip to main content

Debat voortgang stikstof

By 09-12-2020Nieuws

Daisy Vliegenthart sprak namens het CDA bij het debat over stikstof en kalverhouderijen. Inhoudelijk voeren we en toetsen we, zoals ook al eerder dit jaar, de stikstofdiscussie langs drie D’s: duidelijkheid, draagvlak en duurzame maatregelen.

Duidelijkheid
Het CDA vindt dat we uiteindelijk een integrale afweging moeten maken. Dat betekent voor ons dat je juist naar alle sectoren moet kijken.

En daarvoor hebben we allereerst behoefte aan duidelijkheid in de vorm van feiten en cijfers. Het debat van 9 december komt daarvoor volgens ons te vroeg, maar het geeft ook kans om aan te geven waar onze verwachtingen liggen in het proces.

Begin volgend jaar is een aantal technische briefings gepland om een nadere duiding te krijgen van een aantal zeer waardevolle rapporten. Ook kijken we er naar uit op basis van een statenbrief met elkaar oordeelsvormend kunnen spreken over de voortgang van de gebiedsprocessen en de opkoop van de kalverhouderijen.

Wij snappen het ongeduld van anderen en zeker van degene die direct geraakt worden. Maar we moeten echt duidelijkheid hebben over het geheel. We zijn blij met de cijfers van de WUR als het gaat om een quick scan over de Veluwe. Maar dat is natuurlijk maar een deel. De landbouw is een deel wat bijdraagt aan de stikstofproblematiek. En dus een deel van de oplossing. Maar we moeten niet de andere sectoren vergeten. De industrie, het verkeer, de binnenvaart. En ook niet dat het niet alleen op Veluwe knelt maar bijvoorbeeld ook in de Achterhoek, waar nog steeds veel onduidelijk is. En men denkt dat we alleen naar de Veluwe kijken.

We hebben dan ook Gedeputeerde Staten willen vragen om aan te geven wanneer deze duidelijkheid komt. Wanneer komen de andere cijfers? En wat kunnen we doen om dit wellicht te versnellen?

We moeten ook duidelijk zijn over onze rol, verantwoordelijkheden en financiën van de provincie en die niet vermengen met die van het Rijk zoals we nu in het debatverzoek zien. Ook de binnenvaart moet en wil verduurzamen. En het gaat niet alleen om het beperken van de uitstoot van stikstof, maar ook om de uitstoot van fijnstof en CO2. Dit is niet alleen een Gelderse verantwoordelijkheid. En vandaar ook dat we een grote bijdrage van het Rijk verwachten.

Draagvlak
De gebiedsprocessen lopen. Wij zijn erg benieuwd naar de voortgang. En wanneer we een statenbrief kunnen verwachten met resultaten.

Duurzaam
En dan als laatste duurzame maatregelen. De zaken die we doen moeten een duurzame oplossing zijn, dat we niet over 2 jaar dezelfde problemen hebben, dat ze juridisch houdbaar zijn.

Degene die denkt dat we het met een paar kleine slimme maatregelen redden heeft het echt mis. Dat betekent ook dat het tijd kost. De CDA fractie voelt heel duidelijk het ongeduld en de onzekerheid van degene die het raakt. Daarom moet een duurzaam proces ook helder zijn en duidelijk zijn in de stappen die zijn gezet en worden gezet. Wij denken dat op dat punt de communicatie naar de Staten maar zeker ook naar buiten toe nog iets duidelijker kan. Op onze website mist een deel van de informatie maar ook een tijdlijn of planning.

Aan de andere kant mogen we ook trots zijn op Gelderland. We hebben als Staten de eerste stap in de aanpak Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) vastgesteld waardoor er nu bij ons al stappen worden gezet. Op het gebied van natuurherstel maar ook de opkoop van kalverhouderijen. En daarmee zijn we veel verder dan andere provincies en zeker dan het rijk. Wij nemen verantwoordelijkheid. We hebben namelijk ook het grootste en het allermooiste aaneengesloten natuurgebied van Nederland binnen onze grenzen liggen. En de Veluwe is het waard om te beschermen.

Maar daarmee moeten we wel zorgvuldig omgaan met degenen die het raakt. Wat er de afgelopen weken is gebeurd rond de piekbelasters heeft mij geraakt. Stel je voor. Je hebt al 40 jaar een bedrijf op een mooie plek in Ermelo, toen je begon lag dat bedrijf naast een militair terrein. Inmiddels is dat Natura 2000. Maar je voldoet aan alle vergunningen.

En dan op een dag vallen alle landelijke, provinciale en lokale media over je heen omdat jij met jouw kalkoenen (die bijna iedereen voor kerst wil) de oorzaak bent van het hele stikstofprobleem. Dat kan niet.

En daar hebben wij als overheid een plicht om mensen te beschermen. En dat vraagt tijd en zorgvuldigheid.

Nieuws