Skip to main content

Debat beheer wolven

By 06-07-2023Nieuws

Arjan Tolkamp diende bij het agendapunt over de wolf een motie in om het instandhoudingsdoel rond de wolf te kwantificeren. En dat deed hij aan de hand van een persoonlijk verhaal.

Arjan vertelde over de wolf die door de afrastering was gerend rond zijn eigen boerderij en de gevolgen die dat had voor zijn zoontje. Want die had minder schermtijd omdat hij moest helpen de afrastering te herstellen.

Die wolf heeft het recht hier te zijn, maar we moeten wel tot een oplossing komen voor de problemen die de wolf met zich mee brengt. Voor CDA is de oplossing dat de wolf een gebied krijgt om in te wonen: het wolfleefgebied. Dat is het bestaande ecologische gebied dat al beschikbaar is voor de wolf.

Hierop diende Arjan de motie in samen met de andere coalitiepartijen, met het volgende dictum

Verzoeken GS:

Om, indien mogelijk in IPO verband, de minister op te roepen om, samen met de andere landen van het leefgebied van de Centraal Europese wolf, het instandhoudingsdoel van de wolvenpopulatie te kwantificeren.

Om vooruitlopend op deze Europese kwantificering van de wolvenpopulatie. zelfstandig voor Gelderland een minimum (0), maximum en een minimum viable population doel vast te stellen, naar Frans voorbeeld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Nieuws