Skip to main content

De januskop van de perspectiefnota

By 23-06-2021Nieuws

Onze financieel woordvoerder Bert Komdeur sprak bij de bespreking van de uitwerking Midterm Review (MTR)/Perspectiefnota 2022. Dit document gaat over wat we de komende twee jaar nog gaan doen. Bert sprak over een januskop: een document met twee gezichten. Aan de ene kant trekken we nog een fors bedrag uit voor ambities in de komende jaren. Anderzijds staat de structurele ruimte onder spanning en ook de incidentele ruimte droogt op. En het vermogen op het stamkapitaal loopt fors terug. Bert maakte drie punten.

Zoeken naar investeringsruimte
GS gaven aan dat er bij nieuwe wensen vanuit Provinciale Staten PS zelf voor dekking moet zorgen. Het CDA vindt dat wat te kort door de bocht. CDA vraagt daarom om extra investeringsruimte te realiseren. Dat kan door oud voor nieuw, maar er mag ook gekeken worden naar kosten rond de bedrijfsvoering: inhuur, gebouwen enz. We willen daarover de discussie gaan voeren met PS en GS.

Zorg over continuïteit programma’s in incidentele ruimte
CDA wil daarnaast graag beter inzicht in de structurele en incidentele middelen. Deze zijn nu erg met elkaar verweven. Zo worden bijvoorbeeld veel van onze verkeersveiligheidsactiviteiten maar ook zaken uit cultuur en erfgoed gedekt uit de incidentele ruimte, terwijl je verwacht dat die vooral bij de structurele ruimte zijn ondergebracht. Als die incidentele ruimte dus opdroogt komen dat soort programma’s onder druk te staan. Hoe gaan we dat dan oplossen? De gedeputeerde zegde toe dat beter in beeld zal worden gebracht wat incidenteel en wat structureel geld is. Dit zal het geval zijn uiterlijk bij de Perspectiefnota 2023.

Financieel én maatschappelijk rendement 
Bert Komdeur hamerde er tevens wederom op dat we meer rendement uit ons stamkapitaal moeten zien te halen. CDA ziet een deel van ons stamkapitaal dan liever geïnvesteerd in volkshuisvesting: middeldure woningen. Zo krijg je een beter financieel rendement maar ook nog een mooi maatschappelijk rendement want je helpt er meer mensen mee aan een woning. Goed dat hier binnenkort een statenbrief over zal volgen.

Nieuws