Skip to main content

De 3 D’s in het stikstofdebat: duidelijk, duurzaam en draagvlak

By 31-10-2019Nieuws

Centraal in de Statenvergadering van woensdag stond het debat over de stikstofcrisis. Woordvoerder Daisy Vliegenthart verwoordde wat voor het CDA centraal stond bij de aanpak van dit probleem: duidelijkheid, duurzaamheid en draagvlak.

Duidelijkheid voor ondernemers en inwoners en eenduidigheid tussen rijk en provincies. In het buitengebied van Ermelo stond vandaag een bord met de tekst ‘de overheid verzint listen, maar wij laten ons niet kisten’. Boeren voelen zich niet gehoord door de overheid en zien steeds wisselende regels, fouten en duidelijkheid. Wij zijn niet van listen. Wij zijn van duidelijkheid, draagvlak en duurzame besluiten. Duidelijkheid ook over de feiten: als we niet weten waar we het over hebben, weten we ook niet welke maatregelen we moeten nemen om deze crisis aan te pakken. Duurzaamheid is van belang omdat we juridisch houdbare en toekomstbestendige maatregelen willen. En ten derde hechten wij aan draagvlak, bij voorkeur in de vorm van maatregelen die zijn vastgesteld door overheid en belanghebbenden samen.

Er zal de komende tijd nog veelvuldig over stikstof en oplossingsrichtingen worden gesproken. Er zullen veel maatregelen genomen moeten worden en dat gaat bij iedereen pijn doen. De lasten daarover moeten eerlijk verdeeld worden over alle sectoren. En dat betekent, zoals Remkes ook zei, dat niet alles meer kan. We zullen dit samen moeten doen.

Nieuws