Skip to main content

Continuiteit Gelders OV ondanks daling reizigers door Covid

By 23-06-2021Nieuws

Het OV blijft rijden met de oorspronkelijke dienstregeling. Hans van Ark vroeg de gedeputeerde daar naar tijdens de behandeling van de MTR/Perspectiefnota. En dat is mooi want de Corona-crisis had en heeft flinke effecten op het openbaar vervoer.

Hans van Ark vroeg hoe het nu toch verder gaat met het OV. Sinds Corona is het aantal mensen dat gebruik maakt van het OV flink afgenomen. Het CDA vindt dat Provinciale Staten actiever betrokken moet worden bij de moeilijke afwegingen die gemaakt moeten worden, omdat er veel minder met het OV gereden wordt.

Daarop volgde antwoorden van de gedeputeerde. Daaruit blijkt dat op dit moment het OV weer voor 60% bezet wordt ten opzichte van het pr-Corona tijdperk en dat is echt beter dan oorspronkelijk gedacht. Ook is er nu een principe overeenkomst met het Rijk dat ook in 2022 het Rijk de vergoeding voortzet om de tekorten in het OV aan te vullen en dat is echt goed nieuws! Want dat betekent dat het OV blijft rijden met de oorspronkelijke dienstregeling.

Van Ark vroeg daarop door of bij de huidige afschaling (op dit moment rijdt het OV ongeveer 10% minder dan voorheen) er geen lijnen worden opgeheven en dus hooguit er minder frequent op lijnen gereden wordt, zegde de gedeputeerde toe, dat dit inderdaad het geval is. Een mooi resultaat voor iedereen die van het OV gebruik maakt!

 

Nieuws