Skip to main content

CDA: zorg voor wolfvrije gebieden en compenseer ruimhartig

By 01-07-2020Nieuws

Arjan Tolkamp sprak namens de CDA-fractie over het preventieplan wolvenschade Veluwe. Hij heeft er daarbij op aangedrongen om mogelijkheden te onderzoeken om gebieden aan te wijzen waar de aanwezigheid van de wolf ongewenst is. Zeker nu er wolven worden gesignaleerd in de gemeente Ede en er wederom welpen zijn.

Het CDA is blij dat GS de adviezen die betrekking hebben op de vergoedingen voor wolfwerende afrasteringen volledig over neemt en zo snel mogelijk wil verwerken in de subsidieregels. Het CDA pleit er voor dat GS alle adviezen uit het rapport van de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland overneemt, dus ook het onderzoek naar de mogelijkheden om de gebieden aan te wijzen waar de aanwezigheid van de wolf ongewenst is en het onderzoek naar het bestaan van corridors. Gelderland moet, na het aanwijzen van een vestigingsgebied, ook haar verantwoordelijkheid nemen voor de adolescente wolven, geboren op de Veluwe, die gaan rondzwerven.

Het plaatsen en onderhouden van de afrasteringen is een tijdrovende werkzaamheid. CDA is dan ook nieuwgierig naar het standpunt van GS als het gaat om vergoeding van kosten die men maakt voor het plaatsen en onderhouden van deze afrasteringen.

Ook hebben we als CDA al eerder aangegeven dat we ons zorgen maken over de ruimtelijke uitvoeringsaspecten, aangezien de maatregelen zoveel mogelijk oppervlaktedekkend moeten zijn. Stel dat iedere dierhouder kiest voor de voorgeschreven afrastering, wat betekent dit dan voor het landschappelijk aanzicht? Wat voor consequenties heeft dit bijvoorbeeld voor reeën? En staat iedere gemeente deze afrastering toe?

In Ede zijn daarnaast de laatste tijd veel meldingen van waarnemingen van een wolf gedaan. Arjan Tolkamp stelde daarom de vraag wat de voorwaarden zijn om te worden aangemerkt als vestigingsgebied. Ook vroeg hij of er mogelijkheden zijn om wolfwerende maatregelen buiten het vestigingsgebied te faciliteren.

Nieuws