Skip to main content

CDA: zorg voor structureel andere visie op OV

By 07-07-2022Nieuws

Hans van Ark sprak over de moeilijke situatie van het openbaar vervoer in Gelderland. Op dit moment zijn er nog steeds zo’n 20 % minder reizigers in het OV dan voor Corona. En daar zal ergens een consequentie uit getrokken moeten worden.

Van Ark gaf aan dat we dat als provincie deels al gedaan hebben door 45 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de Concessie Arnhem-Nijmegen komende jaren. De vraag is nu hoe we structureel verder moeten gaan. CDA steunde dan ook de motie ‘OV in transitie’ die oproept tot een structureel andere visie op het OV. Maar dan wel vanuit het totale aanbod aan OV: dus ook doelgroepenvervoer, aanvullend vervoer, deelmobiliteit enzovoort. Ook de motie ‘Zero emissie in het OV’, voor inzet van waterstof, steunden we. Beide moties werden aangenomen.

Voorts schetste Hans van Ark nog een aantal keuzes en afwegingen namens het CDA:

  • Een gerichte campagne om forensen terug te krijgen in het OV
  • CDA is geen voorstander van opheffen van lijnen. Wat ons betreft liever de frequentie van lijnen dan wat omlaag.
  • En als je kijkt naar andere gebruikers van mobiliteit dan hebben zij te maken met een flinke stijging van de kosten door de hogere energieprijzen. Daardoor houden wij een gematigde tariefstijging ook nog wel voor mogelijk.
Nieuws