Skip to main content

CDA wil weten wat provincie echt doet met Right to challenge

By 27-12-2021Nieuws

In het coalitieakkoord van Gelderland uit 2019 staat dat de provincie een ‘right to challenge’ invoert. Als een groep inwoners denkt iets beter of slimmer te kunnen dan de provincie moeten zij die taak over kunnen nemen. Maar de praktijk is een stuk weerbarstiger, zo blijkt.

In september stelde Statenlid Bea Schouten namens de CDA fractie vragen aan Gedeputeerde Staten. Een groep inwoners uit Voorthuizen had een mooi initiatief bedacht: maak moestuintjes op de braakliggende grond naast de rondweg Voorthuizen. Door er vrijwilligers in te laten tuinieren, werk je aan eenzaamheid. En de opbrengst gaat naar de voedselbank. Maar de provincie was tegen: de grond zou dienstbaar moeten zijn aan de rondweg, en door beperkende regels werd het initiatief vroegtijdig naar de zijdeur verwezen.

Statenlid Daisy Vliegenthart: “In het coalitieakkoord staan zulke mooie woorden over dit soort initiatieven, maar als er dan zo’n idee is dan lijken die woorden wel holle frasen”.

“Wij gaan er vanuit dat de provincie denkt vanuit kansen en mogelijkheden en niet alleen maar vanuit onmogelijkheden. Is er eigenlijk wel gesproken met deze initiatiefnemers?”, wil Vliegenthart daarom weten. De CDA fractie refereert ook aan het rapport van de Commissie-Huijbregts waarin staat ‘zorg dat er ruimte is voor variëteit en creatieve oplossingen, voor ‘tegendraadse ideeën.’’

Statenlid en woordvoerder leefbaarheid Arjan Tolkamp: “Dat een idee van de kerken van Voorthuizen voor een maatschappelijke moestuin in de categorie ‘tegendraads’ zou vallen is op zich grappig te noemen. Maar het geeft vooral aan dat als zo’n aaibaar idee al op zoveel weerstand stuit, wij ons afvragen wat dan nog wel mogelijk is voor de provincie.”

De CDA fractie wil daarom weten welke rol de provincie nu eigenlijk voor zich ziet bij die ‘right to challenge’ en hoe deze in de afgelopen jaren vorm heeft gekregen en stelt daarom schriftelijke vragen aan GS. Tevens wil het CDA weten hoeveel initiatieven er zijn aangedragen door groepen inwoners en welke daarvan ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Nieuws