Skip to main content

CDA wil steun voor drie Gelderse WOII musea

By 30-03-2021Nieuws

Fractievoorzitter Gerhard Bos heeft samen met andere partijen bij GS aangedrongen op financiële steun voor Gelderse musea als het Airborne museum en het Vrijheidsmuseum. 2020 had het jaar moeten zijn waarin 75 jaar bevrijding stond, maar door Covid hebben de musea het zwaar.

Gelderland beschikt over drie landelijk toonaangevende musea als het gaat om het levend houden van het verhaal va de Tweede Wereldoorlog: Airborne museum at Hartenstein, Nationaal Onderduikmuseum Aalten en het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Vanwege COVID-19 zijn de deuren niet alleen gesloten geweest in een groot deel van 2020, maar ook in 2021 zijn de deuren tot op heden gesloten gebleven.

De drie musea zijn in de kern financieel gezond en niet afhankelijk van een structurele subsidie van overheden. Door het noodgedwongen gesloten houden van de deuren zijn de (bezoekers)inkomsten dramatisch gedaald. Toen in 2020 noodsteun werd toegekend was de verwachting dat in 2021 de deuren weer snel zouden openen.  De drie musea krijgen hierdoor een aanzienlijk liquiditeitstekort waardoor het gevaar bestaat dat zij hun deuren permanent moeten sluiten.

Gerhard Bos: “Wij willen deze musea niet laten omvallen zodat ze hun verhaal over vrijheid en dat dat niet vanzelfsprekend is blijven vertellen aan huidige en toekomstige generaties.”

CDA stelde daarom samen met andere partijen Schriftelijke Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

1. Is het college van GS het met ons eens dat Airborne museum at Hartenstein, Nationaal
Onderduikmuseum Aalten en Vrijheidsmuseum Groesbeek, een wezenlijk onderdeel vormen van
de WO2-herinneringsinfrastructuur in Gelderland?
2. Is het college van GS bekend met de penibele financiële situatie van de drie genoemde oorlogs- en verzetsmusea in Gelderland?
3. Hebben de gemeenten Renkum, Berg en Dal en Aalten de bereidheid getoond om ook een
bijdrage te leveren aan het wegwerken van een liquiditeitstekort bij de drie musea. (temeer daar
door het Rijk in het najaar 2020 aan gemeenten extra middelen zijn toegekend teneinde de
cultuursector te redden.)
4. Is het college van GS voornemens om op korte termijn een bijdrage te leveren aan het oplossen
van de penibele financiële situatie bij deze drie instellingen, om zo te voorkomen dat deze drie
musea hun deuren voorgoed moeten sluiten?

2021-03-26 SV Steun Gelderse oorlogsmusea

Nieuws