Skip to main content

CDA wil maatregelen om verkeersveiligheid N302 te verbeteren

By 12-06-2019Nieuws

Op een relatief klein gedeelte van de N302, zo tussen de centuurbaan in Harderwijk en de Leuvenumseweg in Ermelo, is relatief veel overstekend verkeer te vinden: van recreanten, van mountainbikers, maar ook van wild. Een recept voor verkeersongevallen. CDA wil de cijfers over het aantal ongevallen op tafel om passende maatregelen te kunnen nemen.


Aanleiding voor het stellen van schriftelijke vragen zijn voor Statenleden Daisy Vliegenthart en Hans van Ark een brief van atletiekvereniging Athlos. Zij kruisen op hun trainingen geregeld de N302. Enkele maanden geleden namen verschillende CDA Statenleden ook al polshoogte bij de training van de jeugdleden van Athlos. Daisy Vliegenthart: “De trainers stelden zich bij die training op als verkeersregelaars om zo de jonge atleten veilig naar de overkant te brengen. Maar het was opvallend hoe weinig het verkeer op de N302 rekening hield met het overstekende verkeer.”

Het zijn juist dit soort verkeersdeelnemers, voetgangers, kinderen, fietsers en ouderen die volgens de CDA fractie extra risico lopen op de toch al gevaarlijke provinciale wegen. De fractie heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten waarin zij verzoekt om cijfers over het aantal ongevallen, ook uitgesplitst naar type verkeersdeelnemer en om met omwonenden op zoek te gaan naar eventuele passende maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Nieuws