Skip to main content

CDA wil de startversneller voor Gelderse ondernemers behouden

By 26-02-2020Nieuws

CDA wil de startversneller voor Gelderse ondernemers behouden

De vorige periode heeft Provinciale Staten zich hard gemaakt voor een breed instrument gericht op startende ondernemers. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de ‘Startversneller’ een voucherinstrument dat voor Gelderland wordt uitgevoerd door OOST NL. Deze regeling is na moties van o.a. het CDA in 2016 en 2017 uiteindelijk op 1 maart 2018 van start gegaan.

Gedeputeerde Staten geeft aan meer focus te willen aanbrengen in het economisch beleid, en meer te willen aansluiten bij de landelijke Kennis en Innovatie Agenda’s. Het CDA maakt zich zorgen of bij een te scherpe focus het brede startersbeleid dat de afgelopen acht jaren in Gelderland succesvol is geweest in het gedrang komt.

De Startversneller is nu juist een breed instrument dat voor en door Gelderse starters, ongeacht de branche, kan worden gebruikt. Juist dit instrument helpt ze door middel van trainingen en coaching om als startende ondernemer een goede start te maken. ‘Wij, maar vooral de startende ondernemers in Gelderland, hebben nu behoefte aan helderheid over al dan niet continueren van de Startversneller als breed economisch instrument’ aldus Statenlid Daisy Vliegenthart. Het CDA stelt daarom samen met de PvdA en SP schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Nieuws