Skip to main content

CDA vraagt aandacht voor dorpshuizen

By 24-06-2020Nieuws

Woensdag 24 juni spraken Provinciale Staten over het beleidsprogramma leefbaarheid. Arjan Tolkamp vroeg namens het CDA aandacht voor de positie van dorpshuizen en ontmoetingsplekken die het extra lastig hebben in deze tijden van Corona. Hieronder vindt u de spreektekst van Arjan.

Voor ons ligt het beleidsprogramma leefbaarheid, met als titel: verbonden met je buurt. In Gelderland werken we aan een samenleving waar we omzien naar elkaar, met als doel het versterken van de sociale verbondenheid. Noaberschop noemen we dat in de Achterhoek. Velen van u zullen dat woord kennen, ik hoop dat u allen ook het woord noaberplicht kent. Dat is de verplichting om de andere noabers desgewenst met raad en daad bij te staan, in goede en in slechte tijden.

Je hebt niet alleen het recht op een schone, veilige en welvarende leefomgeving, maar ook de plicht om daar samen naar te streven. Want als je alleen voor jezelf leeft, zonder iets met elkaar te delen dan brokkelt “onze noaberschop” langzaam af.

Een belangrijk uitgangspunt in dit beleidsprogramma is dan ook inclusie: Iedereen moet mee kunnen doen. In mijn eerdere bijdragen heb ik iedere keer aandacht gevraagd voor het thema armoede. Uit de vorige week verschenen studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het CPB, bleek wederom dat Nederland internationaal slecht scoort als het over bestrijding van kinderarmoede gaat. Ik herhaal, zeker met de moeilijke economische tijd in het vooruitzicht mijn oproep, wees als provincie alstublieft die actief, stimulerende partner zonder op de stoel van de gemeente te gaan zitten.

Wij ondersteunen dus ook van harte de, in licht van acute hulp, gekozen maatregel om de voedselbank Arnhem en omstreken te ondersteunen.

Maar ik wil bij deze ook aandacht vragen voor de ontmoetingsplekken en dorpshuizen in onze provincie. Deze ontmoetingsplekken zijn, naast inwonersinitiatieven, van groot belang om de groeiende eenzaamheid  te bestrijden. Maar juist nu in deze tijd hebben ontmoetingsplekken en dorpshuizen uw noaberplicht nodig om zelf te kunnen overleven.

Tenslotte voor de volledigheid, het CDA zal instemmen met het beleidsprogramma, met de aansprekende titel, verbonden met je buurt.

Nieuws