Skip to main content

CDA voor huisvesting Introdans en Oostpool

By 08-02-2023Nieuws

Gerhard Bos was initiatiefnemer van een amendement rond de huisvesting van Introdans en Oostpool. Hij benadrukte hiermee het belang van deze culturele instellingen. Niet alleen vanwege hun hoogwaardig aanbod maar ook vanwege hun samenwerking met scholen. Twee instellingen die al jarenlang ploeteren met een ruimte die gewoon niet voldoet, dat is niet wenselijk. Namens zeker 7 andere partijen diende hij het amendement in en dat amendement werd aangenomen!

Het dictum van het amendement luidt als volgt:
De indiener stelt voor het voorliggende besluit in zijn geheel te vervangen door de volgende tekst:
“Een bedrag van € 10,0 miljoen beschikbaar te stellen voor een provinciale bijdrage aan de gezamenlijke huisvesting van dansgezelschap Introdans en toneelgroep Oostpool.
En dit bedrag als volgt te dekken:
– 5 miljoen euro uit de huidige investeringsmiddelen
– 5 miljoen euro uit de MTR-middelen.
– Indien en voorzover het jaarresultaat 2022 positief is de middelen in de mtr weer aan te vullen.
Aan het college van gedeputeerde staten gelet op hun verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten om voor 1 maart 2023 aan Introdans en Oostpool en de gemeente Arnhem over dit besluit te berichten.”

Nieuws