Skip to main content

CDA tegen uitbreiding gaswinning Bommelerwaard

By 14-01-2019januari 15th, 2019Nieuws

Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion Energy is van plan de gaswinning onder de dorpen Brakel en Poederoijen in de komende jaren flink uit te breiden. De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil uitbreiding voorkomen vanwege negatieve effecten op recent aangelegde nieuwe natuur in het Munnikenland, maar ook op infrastructuur en waterwingebieden.

Vermilion Energy is van plan om de gaswinning enorm op te schroeven. Waar in de afgelopen 8 jaar er in totaal voor 148 miljoen nm3 aan gas werd gewonnen uit de velden ‘Brakel’ en ‘Brakel-Zuid’ wil het bedrijf dit tot 2031 uitbreiden naar c.a. 1.000 miljoen nm3 gas. Statenlid Engelina van Steenbrugge: ‘De minister is de gaswinning in Groningen aan het afbouwen. Dat kan niet betekenen dat andere gebieden zoals de Bommelerwaard die terugloop moeten gaan opvangen. We moeten terug naar minder gas, niet naar meer.’

Volgens Van Steenbrugge heeft de provincie in de afgelopen jaren tweemaal een negatief advies afgegeven aan het ministerie als het gaat om gaswinning in de Bommelerwaard. Engelina van Steenbrugge: ‘Ik wil van het College van Gedeputeerde Staten weten hoe het dan mogelijk is dat er een vergunning is afgegeven en dat het bedrijf zelfs de mogelijkheid krijgt om zo fors uit te breiden.’ Het CDA wil dat de provincie Gelderland samen op gaat trekken met de provincie Noord-Brabant, het waterschap Rivierenland en de gemeente Zaltbommel om al het mogelijke te doen verdere uitbreiding te voorkomen. De CDA fractie heeft Schriftelijke Vragen gesteld aan het College van GS.

Bron: Engelina van Steenbrugge

Nieuws