Skip to main content

CDA stemt voor herindelingsadvies Scherpenzeel-Barneveld

By 07-07-2021Nieuws

Dinsdagavond 6 juli was een bewogen avond voor inwoners van Scherpenzeel en Barneveld. Het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel stond op de agenda. Fractievoorzitter Gerhard Bos kwam na een uitgebreide en gedegen afweging tot de volgende conclusie.

Alles afwegende in dit een zeer omvangrijk en moeilijk dossier, komt de Gelderse Statenfractie tot het volgende standpunt:

De CDA fractie is van mening dat er in Scherpenzeel sprake is van evidente bestuurskrachtproblemen[1]  en dat de gemeente tot nu toe niet in staat is gebleken om deze problematiek adequaat aan te pakken. Daarmee is ook invulling gegeven aan het criterium in ons verkiezingsprogramma “bewezen disfunctioneren”.

Er wordt in onze ogen meer dan voldoende onderbouwing geven van de problematiek en de mate waarin aan de criteria in de wet Algemene regels herindeling en het beleidskader wordt voldaan.
Een actueel voorbeeld daarvan is in het vervolgvoorstel van GS te lezen. Dit gaat over de kadernota van Scherpenzeel. De eerder noodzakelijk geachte uitbreiding van de ambtelijke capaciteit wordt nu weer met 3 fte terug gebracht (14-11).  Structurele dekking is er niet voor een wmo-medewerker, dat wordt incidenteel opgelost. Het meerjarig sluitend krijgen van de begroting zal voor Scherpenzeel nog een forse inspanning vragen. In Barneveld is er ook werk aan de winkel maar we zien de sluitende kadernota als een goede basis.

De CDA-fractie zal dan ook vanuit het belang van de inwoners voor het herindelingsadvies stemmen.

[1] Rapport SvdL

De hele spreektekst van Gerhard Bos is hier terug te lezen.
N.b. Het gaat hier niet om de letterlijk uitgesproken tekst, maar de lijn is ongewijzigd en geeft een beeld van de afwegingen die wij hebben gemaakt als fractie.

Nieuws