Skip to main content

CDA stelt vragen over de kruising Lochemseweg N346/Almenseweg

By 05-03-2020maart 9th, 2020Nieuws

De onveiligste verkeerssituatie van Gelderland (kruising Lochemseweg N346/Almenseweg) nu zo snel mogelijk oplossen

door Statenlid Bert Komdeur

De afgelopen weken was de onveiligste verkeerssituatie van onze provincie weer in het nieuws. Nu goed nieuws. Na veel studie gaat ook de provincie voor een rotonde op de plek waar de Lochemseweg N346 de Almenseweg kruist. “De rotonde komt er zeker”, aldus een woordvoerder van de provincie.  Hiermee kan een einde komen aan een al jarenlange discussie. Het CDA is hier met velen zeer verheugd over. Fractiegenoot Hans van Ark heeft hier zich vanuit zijn woordvoerderschap mobiliteit de afgelopen tijd sterk voor ingezet

Wanneer de rotonde wordt aangelegd en hoe deze gefinancierd gaat worden is echter nog niet duidelijk. “Daar wordt nog over gesproken”. Ook lazen wij de reactie  van wethouder Harry Matser dat de gemeente Zutphen geen mogelijkheid heeft om financieel bij te dragen. Dit soort formuleringen geven ruis en bij de CDA-fractie nog niet helemaal het juiste gevoel. Inwoners wachten al geruime tijd op een oplossing. Tijd om nu snel duidelijkheid te geven.

Snel klare wijn schenken

In het coalitieakkoord “Samen  voor Gelderland” is de fifty-fifty-benadering  voor cofinanciering losgelaten en vanuit onze partnerrol juist vervangen door een “evenwichtige  cofinanciering gericht op echt maatwerk”.

Als follow-up hierop is op voorstel van GS  bij de Najaarsnota in 2019 en bij de begroting 2020 het zogenaamde “maatwerkprogramma” geïntroduceerd. In de Najaarsnota staat dat “een toenemend aantal gemeenten in financieel zwaarder weer verkeert, mede als gevolg van oplopende uitgaven in het sociaal domein en door tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk. Daardoor kunnen zij als partner niet altijd goed financieel leveren. “Het maatwerkprogramma” zo schrijft uw college, “biedt mogelijkheden om de provinciale opgaven toch te realiseren.”

In de Statenvergadering van woensdag 3 maart jl. heb ik daarom een aantal mondelinge vragen gesteld aan gedeputeerde Christianne van der Wal en Jan Markink. Met name toegespitst op het punt van de cofinanciering door de 3 betrokken gemeenten (Brummen, Zutphen en Lochem) en het bieden van maatwerk richting de betrokken gemeenten

–           Welke afspraken zijn er gemaakt dan wel welke  eisen zijn er  gesteld  als het gaat om de cofinanciering van de rotonde met de gemeenten Zutphen en Lochem?

–           Biedt het recent ingezette provinciale maatwerkprogramma richting gemeenten voldoende aanknopingspunt om te komen tot een aanvaardbare maatwerkoplossing voor de financiering van de rotonde, waardoor de provincie haar opgave voor de verkeersveiligheid op de N346 dan toch kan gaan realiseren?

–           Bent u bereid dit te onderzoeken en PS hierover te rapporteren voorafgaand aan de in juli vast te stellen Perspectiefnota 2021?

Nog veel te doen, maar maatwerk is mogelijk

In de beantwoording gaf gedeputeerde Christianne van der Wal aan dat het bestuurlijk traject nu snel zal starten. Met name over een mogelijke kostenverdeling. Verder moeten er nog allerlei voorbereidingen worden gedaan waaronder grondaankopen. Veel moet nog worden gestart, maar het spoorboekje daarvoor is gereed. Weliswaar gelden er voor cofinanciering door gemeenten m.b.t. wegen  bepaalde werkwijzen, zo betoogde de gedeputeerde, maar daarbij is  zeker ruimte voor het door de CDA-fractie gevraagde maatwerk. De Staten zullen de komende tijd worden geïnformeerd over de tussentijdse resultaten van het aangekondigde overleg.

Over schaduw heen stappen!

De CDA-fractie zal dit dossier de komende maanden nauwgezet blijven volgen. Verkeersveiligheid is voor het CDA speerpunt nummer 1 en het is zaak om nu snel door te pakken. De discussie over de best passende oplossing heeft al veel te lang geduurd. Wij moeten dit als provincie l samen met de betrokken gemeenten oplossen. Hier kunnen wij ons partnerschap concreet laten zien richting de gemeenten. Laat niet de financiële systematiek  in dit soort overleggen de boventoon voeren, maar laat een ieder over zijn eigen schaduw heen springen en ervoor zorgen dat we dit gevaarlijkste kruispunt nu snel achter ons laten. Dat zijn wij alle betrokkenen in het gebied verplicht. U hoort van ons!

Nieuws