Skip to main content

CDA positief over resultaten OnePlanet

By 22-12-2022Nieuws

Bijna 4 jaar geleden besloten de Staten over een investering van 65 miljoen Euro aan OnePlanet. Een besluit waarbij we zeker niet over een nacht ijs zijn gegaan. We waren en zijn blij met de kansen die IMEC samen met Universiteit Wageningen en Radboud Universiteit ziet in Gelderland. Woensdag lag een tussenevaluatie voor en de beslissing om een tweede tranche van 26 miljoen euro aan OnePlanet te geven. De resultaten van OnePlanet zijn bijzonder goed en het CDA heeft dan ook positief hierover besloten. Daisy Vliegenthart was woordvoerder.

Vliegenthart refereerde nog aan de beslissing van bijna 4 jaar geleden. Die was positief, maar we hebben ook aangegeven dat als de provincie Gelderland een grote financiële bijdrage leveren aan een samenwerkingsverband als OnePlanet dat daar dan ook tegenover mag staan dat dit initiatief een belangrijke bijdrage levert aan Gelderland. Aan het onderwijs in Gelderland en ondernemers in Gelderland. Dat de Gelderlandse ondernemers en inwoners daar ook iets voor terug krijgen.

We zijn dan ook zeer positief over de tussenevaluatie. Want de KPI’s (kritieke prestatie indicatoren) zijn dik gehaald. We zien dat OnePlanet een bijdrage levert aan de maatschappelijke vraagstukken die nu spelen: het mooiste voorbeeld daarvan is het meetsysteem van stikstof.

We hebben als CDA dan ook ingestemd met het beschikbaar stellen van de resterende 26 miljoen voor OnePlanet maar zetten daar graag een uitdaging tegenover.

Wij zouden graag zien dat inwoners en ondernemers in Gelderland nog meer worden betrokken. Dat gaan wij niet invullen want juist zo’n innovatieve organisatie als OnePlanet zal zelf zeker op een creatieve ideeën komen.

Nieuws