Skip to main content

CDA positief én kritisch over nieuw systeem aanvullend openbaar vervoer

By 17-03-2021Nieuws

Vandaag spreken Provinciale Staten over het OV systeem HaltetaxiRRReis. CDA is positief over het systeem maar heeft ook vraagtekens. Reden voor Hans van Ark om dit plan te agenderen voor een oordeelsvormende bijeenkomst die vandaag plaats vond.

Maar eerst even terugschakelen, want wat is HaltetaxiRRReis? Een dergelijke taxi gaat niet van deur tot deur, maar van halte naar halte. De haltetaxi is te boeken via de gewone OV app (9292) en er komen ook haltes bij in Gelderland. De haltetaxi (allemaal elektrische auto’s) brengt de reiziger maximaal 15 km verderop naar de dichtstbijzijnde OV halte of HUB, waar wel een gewone bus of trein reist.

Hans van Ark gaf aan dat het CDA dit een goed plan vindt want het is aanvullend aan het reguliere OV. De provincie trekt hiermee deze vorm van aanvullend vervoer weer naar zich toe, weg van de 6 Gelderse vervoersregio’s. Maar ook wilde hij weten waarom het huidige aanvullend openbaar vervoer maar zo weinig mensen trekt. Ligt dat alleen aan gebrekkige promotie of zijn er aanvullende verklaringen?

Van Ark vroeg en kreeg de toezegging dat de zes Gelderse vervoersregio’s het right to challenge krijgen. Dat betekent dat mogen meebieden in het systeem Haltetaxi op basis van de uitgangspunten die er nu liggen. Zodat we niet twee systemen krijgen, maar e vervoersregio’s de kans krijgen het nieuwe haltertaxisysteem te integreren in hun huidige doelgroepenvervoer. Daarmee wordt de inclusieve samenleving gediend. Hiermee wordt ook het platteland beter bereikbaar gemaakt. Elke kern met meer dan 250 inwoners kan zo’n halte aanvragen en ook als je verder dan 1,5 km van een bestaande halte afwoont, kun je een halte aanvragen.

Nieuws