Skip to main content

CDA pleit voor nieuwe oplossingen rond Rijnbrug

By 23-12-2021Nieuws

Nu het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft besloten niet nog eens dertig miljoen euro extra uit te trekken voor de Rijnbrug, pleit het CDA Gelderland voor alternatieven die de grote verkeersproblematiek structureel verbeteren. De huidige situatie is voor de regio immers een onhoudbare situatie.

Zo bepleit het CDA de al gereserveerde 40 miljoen aan Gelderse zijde voor dit project beschikbaar te houden en roept de andere partners op hetzelfde te doen. Met 90 miljoen aan middelen zou opnieuw gekeken moeten worden wat er met dat forse budget wel mogelijk is.

Statenlid en woordvoerder mobiliteit Hans van Ark: Is het bijvoorbeeld mogelijk om de fietsers van de brug te halen? Met het beschikbare budget kan dan een aparte fietsbrug gerealiseerd worden en de vrijkomende ruimte op de Rijnbrug kan dan worden gebruikt voor invoeg- of uitvoegstroken.

Ook het MER advies waarin gesteld wordt dat, los van de Rijnbrug, apart gekeken moet worden naar de vastlopende verkeerssituatie aan de Rhenense kant, moet nu serieus worden opgepakt. Het CDA wil weten hoe we, ook binnen die 90 miljoen, toch een forse verbetering in de bereikbaarheid kunnen krijgen. Die bereikbaarheid komt door  woningbouwplannen in het gebied, die we van harte ondersteunen, nog eens extra onder druk te staan.

Van Ark: Samen met aan de Rijnbrug grenzende gemeenten, de provincie Utrecht en het Rijk willen we ons blijven inzetten voor oplossingen die hout snijden.

Hierover heeft de Gelderse CDA fractie inmiddels contact gezocht met de CDA Tweede Kamer fractie. Dit kan de regio niet alleen oplossen. Daarom pleit het Gelderse CDA voor meer bestuurlijke activiteit en creativiteit om gezamenlijk dit probleem snel aan te pakken en niet op de lange baan te schuiven.

Nieuws