Skip to main content

CDA: ook extra woningen in Achterhoek en Rivierenland

By 09-11-2022Nieuws

Woensdag ging het over de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-FoodValley. Een stuk met daarin een diversiteit aan opgaven, zoals stikstof, wonen en leefbaarheid. En dus met een flinke impact op de manier waarop wij als Gelderlanders de komende jaren leven zo vatte onze woordvoerder Engelina van Steenbrugge het samen.

De verstedelijkingsopgave raakt veel belangen en heeft een grote impact op de leefomgeving van veel (toekomstige) inwoners. Tot 2040 moeten er conform de huidige woningprognoses zo’n 100.000 woningen worden toegevoegd in het gebied Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. En daarbij ontstaan dilemma’s: want hoe zorg je voor voldoende wegen tussen al die extra huizen, voor genoeg groen om in te recreëren? Daarbij ontstaan veel dilemma’s, zoals de gerechtelijke uitspraak vorige week woensdag m.b.t. stikstof. Engelina van Steenbrugge vroeg daarom welke consequenties die uitspraak heeft voor de verstedelijkingsstrategie?

Gelderland is groter dan de regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley en daar vroeg Engelina dan ook nadrukkelijk aandacht voor.

Ook in de Achterhoek en Rivierenland staan genoeg mensen op de wachtlijst voor een woning. Ook zij willen wonen in hun eigen dorp of stad.

Het CDA heeft de gedeputeerde daarom specifiek gevraagd om aandacht en alertheid om ook daar te bouwen, en  niet alleen in Arnhem-Nijmegen en Foodvalley.

Nieuws