Skip to main content

CDA: ontwikkel veelplegersaanpak van milieucriminaliteit

By 10-06-2022Nieuws

Bij de behandeling van de ‘Uitkomsten onderzoek naar Gelders stelsel van omgevingsdiensten en vervolgtraject’ vroeg woordvoerder Bertine van Hooff aandacht voor de aanpak van milieudelicten.

Bertine van Hooff: Het is broodnodig dat er een veelplegersaanpak wordt ontwikkeld voor milieucriminaliteit en milieuovertredingen.

Daarom dienden wij een motie in met de titel ‘Ontwikkeling veelplegersaanpak van milieucriminaliteit en milieuovertredingen’. Het dictum van die motie luidt:

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • in het najaar van 2022 te komen met een schets van een integrale en actiegerichte aanpak van “veelplegers” van milieudelicten conform een op te stellen Gelderse VTH-handhavingsstrategie (incl. Gelderse handhavingspiramide);

De motie werd aangenomen.

Nieuws