Skip to main content

CDA: onderzoek mogelijkheden voor rendement op stamkapitaal

By 13-01-2021Nieuws

Hoe zorgen we dat onze stamkapitaalkip weer gouden eieren gaat leggen? Bert Komdeur riep GS op om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer rendement uit ons stamkapitaal van iets minder dan 3 miljard te krijgen.

Woensdag 13 januari spraken Statenleden in oordeelsvorming over een nieuwe Visie op het stamkapitaal. Hoe gaan we om met dit geld dat in 2009 verkregen werd door de verkoop van NUON-aandelen? Bert Komdeur:

“Het kan verkeren. Drie jaar geleden hebben we nog 300 miljoen uit de rendementen van ons stamkapitaal beschikbaar gesteld voor klimaat. En terecht. Nu blijkt dat we geen langjarige verplichtingen meer kunnen doen. Alles is belegd, het rendement gaat vanaf 2025 naar nul.”

De visie op het stamkapitaal zoals voorgesteld door GS is voor het CDA te veel gericht op het hopen op een rentestijging over een aantal jaren. CDA is daar somberder over. Wij stellen daarom voor nader onderzoek te doen hoe we vanuit onze maatschappelijke taak op andere manieren structurele gelden kunnen generen. Bijvoorbeeld door participaties in grondposities, door woningbouw, mits het maar een maatschappelijke taak is. Laat uitzoeken wat we binnen de wettelijke marges kunnen. We zouden hier graag een externe deskundige bij willen betrekken. Hoe kunnen we onze kip ook andere eieren laten leggen? Daarna kunnen we pas beslissen hoe we met het stamkapitaal om moeten gaan.

Goed rentmeesterschap, dat moet volgens het CDA het leidmotief zijn in de omgang met de bijna 3 miljard aan gelden. Bert Komdeur: “laten we verstandig en slim omgaan met het grote stamkapitaal zodat we in lengte van dagen extra investeringen kunnen doen voor Gelderland in al zijn facetten.”

Uiteindelijk bleek dat Provinciale Staten de oproep van het CDA voor een onderzoek om meer rendement uit ons stamkapitaal te halen volgt. Gedeputeerde Staten gaan hier de komende maanden mee aan de slag.

Nieuws