Skip to main content

CDA motie aangenomen: meer groen in dorp en stad

By 29-09-2021Nieuws

Er moeten heel veel woningen bij in Gelderland. 100.000 woningen extra in FoodValley, Arnhem en Nijmegen en de regio’s er omheen. Daarom is een verstedelijkingsconcept gemaakt waar de Staten vandaag over vergaderden. Bea Schouten voerde het woord. 

De verwachting is dat er veel binnenstedelijk gebouwd gaat worden. Tegelijk zijn er ook veel uitdagingen: klimaatadaptatie, volksgezondheid, voldoende groen. CDA wil naast inbreiding daarom ook ruimte voor uitbreiding aan de grenzen van dorpen en steden. Niet onbeperkt maar het moet wel kunnen. Uit onderzoek van Kieskompas blijkt dat 86% van de mensen ook kiest voor meer groen in dorp en stad.

CDA ziet graag meer groen in dorpen en steden. En we zouden dat graag meer zichtbaar zien. Daarom heeft het CDA een motie gemaakt met het volgende dictum:

Verzoeken GS
➢ Bij de nadere uitwerking van het verstedelijkingsconcept in de gebiedsplannen te gaan sturen op kwaliteit en hoeveelheid groen in de directe leefomgeving.
➢ Uit te werken wat goede streefgetallen kunnen zijn voor kwaliteit en hoeveelheid groen in de verschillende leefomgevingen (meer en minder stedelijk), en daarover de staten te berichten.
➢ Deze streefgetallen vervolgens in te brengen bij de gebiedsuitwerkingen.

De motie werd in stemming genomen en aangenomen.

Nieuws