Skip to main content

CDA: meer oog voor veiligheid fietsers nodig

By 17-05-2023Nieuws

Nick Bakker mocht in zijn eerste oordeelsvorming spreken over een rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland: Nederland flink doortrappen. Centrale thema daarin is de inzet van de provincie op het stimuleren van het fietsgebruik. CDA heeft daarbij vooral aandacht gevraagd voor veiligheid van de fietsers.

Het CDA is blij met het scherpe en duidelijke rekenkamerrapport van de Rekenkamer Oost Nederland. Voor het CDA blijft de fiets een belangrijk vervoersmiddel en de stimulatie daarvan verdient prioriteit. Echter het CDA zou ook graag meer focus zien op fietsveiligheid. Gedeputeerde Staten refereren hier zelf ook aan bij de aanbeveling over een gebiedsgerichte aanpak. Daarin wordt aangegeven dat vooral in de stad de focus ligt op fietsstimulatie en buiten de stad de focus meer ligt op fietsveiligheid. Het CDA kan zich hierin vinden.

Nick Bakker: De focus op hoogwaardige fietspaden is goed, maar eerst en vooral moet worden voorkomen dat mensen in onveilige situaties terecht komen.

Het aantal ongelukken met fietsers stijgt al jaren. Het CDA heeft GS dan ook gevraagd aandacht voor fietsveiligheid op te nemen in de beloofde werkagenda aandacht komt voor fietsveiligheid. Daarnaast vroeg Bakker aandacht voor de veiligheid van fietsers op ventwegen. Ook het landbouwverkeer wordt tegenwoordig vaker op ventwegen gelaten en het CDA vraagt zich af of dit nu ten koste van de veiligheid van de fietser gaat. Fietsers nu ook vaak op ventwegen. Ook vaak landouwverkeer op die wegen, komt daarmee de veiligheid van de fietsers op die ventwegen niet in het gedrag

Verder wil het CDA de aanbevelingen van de Rekenkamer overnemen.

Nieuws