Skip to main content

CDA: meer informatie over Eerbeek-Loenen gewenst

By 11-12-2021Nieuws

Er moet snel duidelijkheid komen over de ontwikkeling van Eerbeek-Loenen 2030. Er is veel onrust bij omwonenden. CDA wil daarom weten hoe het proces tot nu toe is verlopen en op welke manier betrokken partijen en inwoners hebben kunnen participeren in dit proces.

In het verleden is de papierindustrie in Eerbeek uitgegroeid tot een groot papiercluster. Die economische ontwikkelingen staan deels op gespannen voet met de leefbaarheid in het gebied. Daarom is een toekomstvisie gemaakt: Eerbeek-Loenen 2030. CDA heeft met verschillende andere partijen een verzoek ingediend om in januari een beeldvormende vergadering en een werkbezoek op locatie af te leggen. Recent vroegen inwoners van Eerbeek via diverse media aandacht voor met name de locatie van het Logistiek Centrum Eerbeek. Specifiek vraagt de CDA fractie om meer inzicht in dat Logistiek Centrum Eerbeek, maar ook in Bedrijventerrein Kieveen en de N786 (met name in en rond Loenen).

Fractievoorzitter Gerhard Bos: “In het projectenboek Eerbeek-Loenen is te lezen dat participatie met stakeholders in dit proces een belangrijke plaats zou innemen. Er is veel onrust onder inwoners. Omdat er nu zoveel reuring is wil ik weten hoe die participatie plaatsvindt. Voor draagvlak is het essentieel om mensen continu te betrekken bij een project dat zo veel impact heeft op de woon- en leefomgeving.”[1] De CDA fractie vraagt daarnaast naar de drie pijlers van het project: economie, leefbaarheid en energie. Alle drie de pijlers zijn belangrijk, maar een goede balans tussen lijkt nu te ontbreken. “Het lijkt er op dat leefbaarheid ondersneeuwt. Hoe kunnen we zorgen voor zowel een leefbare omgeving voor inwoners, als een florerende economie en een energieneutraal Eerbeek-Loenen in 2050?” wil Bos weten.

[1] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/6863344/1/Bijlage_1_Projectenboek_Eerbeek-Loenen_2030

Nieuws