Skip to main content

CDA: meer geld voor verkeersveiligheid

By 08-07-2020Nieuws

Het aantal verkeersongevallen is stijgende. Provincie Gelderland moet daarom meer doen om gevaarlijke situaties aan te pakken.

Vandaag bespraken Provinciale Staten de bereikbaarheidsvisie. Verkeersveiligheid is daarin een belangrijk aandachtspunt. Ook voor het CDA is dit een belangrijk punt en daarom diende Statenlid Hans van Ark een motie in: “wij willen graag dat gemeenten aanvullende provinciale financiering kunnen krijgen om maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid bevorderen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan gevaarlijke kruispunten waar provinciale en gemeentelijke wegen samenkomen.”

De aanpak van verkeersonveilige situaties zijn vaak grote kostenposten voor gemeenten. Door een vorm van co-financiering wil het CDA voorkomen dat belangrijke projecten blijven liggen en juist zorgen voor een stimulans in de aanpak van gevaarlijke situaties. Hans van Ark: “vooral de veiligheid van fietsers is iets waar we ons zorgen over maken, zeker met de hogere snelheden door e-bikes en speed pedelecs”. Van Ark riep ook op om in Gelderland tot een norm te komen dat een helm hoort voor kinderen tot 12 jaar en voor ouderen boven 67 jaar met een e-bike. Dat scheelt meer dan 40 doden op jaarbasis. De motie, die werd overgenomen door gedeputeerde Christianne van de Wal, roept op te komen tot een provinciaal financieel instrument. Het CDA wacht de uitwerking hiervan af.

Nieuws