Skip to main content

CDA: Kom met een integraal plan voor de Veluwe!

By 09-10-2020Nieuws

Delen van de Veluwe afsluiten zonder alle belanghebbende worden gehoord en er een integraal plan ligt? Als het aan het CDA ligt wordt er eerst een net en zorgvuldig proces doorlopen waarbij ondernemers en inwoners worden betrokken. En waarbij Provinciale Staten de kaders stelt.

Onlangs werd een plan voor recreatiezonering gepresenteerd waarbij delen van de Veluwe vanaf 2022 gedeeltelijk afgesloten worden voor toeristen om de natuur tijdens bepaalde perioden in het jaar te ontlasten. CDA mist hierbij een totaalvisie op het gebied waarbij ook vanuit grote opgaven als de aanpak van stikstof naar de Veluwe wordt gekeken.

Het CDA begrijpt niet waarom alleen gekozen is voor een insteek vanuit recreatie en toerisme en zou graag zien dat ook ondernemers en inwoners uit het gebied betrokken worden.

Statenlid Daisy Vliegenthart: “Daarnaast hangt het stikstofprobleem als een donkere wolk boven de Veluwe. Als je een zonering aanbrengt bij dit prachtige gebied dan kun je niet om zo’n opgave heen. Er moet nu een integraal plan voor de Veluwe komen, waarin alle belangen en opgaven worden meegenomen. Geen snippertjesbeleid meer.”

Het CDA stelt daarom voor de zonering te verbreden en niet alleen vanuit natuur en recreatie te denken maar ook vanuit de landbouw, economie en energietransitie mee te nemen.

Het CDA stelt ook vraagtekens bij de betrokkenheid van belanghebbenden zoals ondernemers, inwoners en gemeenteraden, die vooralsnog zeer beperkt lijkt te zijn. “Daarnaast zijn de kaders voor deze zonering niet met Provinciale Staten besproken. Dat kan gewoon echt niet bij een plan wat zulke verregaande consequenties kan hebben voor ondernemers en inwoners!”

SV recreatiezonering

Foto: Animatie RZ Veluwe by Sander Lindenburg

Nieuws