Skip to main content

CDA heeft zorgen over financiële risico’s bij concessie IJssel-Vecht

By 14-04-2021Nieuws

Aan de orde was vandaag het Ontwerp-Programma van Eisen Aanbesteding IJssel-Vecht, oftewel het openbaar vervoer in het noordelijke deel van Gelderland.

Woordvoerder Hans van Ark benoemde vier punten:

1. Financiële risico’s
Uit de stukken blijkt dat de provincie zich mogelijk garant gaat stellen voor de bussen (ongeveer 1 miljoen per stuk). En ook garant gaat stellen voor de laadinfrastructuur. De financiële risico’s voor de provincie gaan daarmee wel pittig toenemen: het gaat om grote bedragen en om grote risico’s.

Wij willen daarom graag meer duidelijkheid over dat risico: hoe ziet dat er uit voor de provincie in het slechtste scenario?

2. Concessieperiode
De concessieperiode naar 15 jaar is voor het CDA akkoord. Maar wel wil het CDA weten of er tussentijds niet toch een evaluatie mogelijk is en of er voldoende ruimte is om bij te sturen.

3. Omvang van concessie
Uit marktconsultatie blijkt dat dit ideale omvang is. Hoe zit het met de samenwerking tussen die drie provincies? Kunnen we niet tot grotere concessies binnen de provinciegrenzen komen? Wat als provincies toch tot verschillende uitgangspunten komen?

4. Gevolgen van Covid
Net als iedereen heeft het CDA grote zorgen over de gevolgen. Wat als we er niet in slagen deze aanbesteding rond te krijgen? Hoe verhoudt zich dit tot de grotere discussie die nog komt over de uitgangspunten rond het openbaar vervoer in Oost-Nederland?

Nieuws