Skip to main content

CDA: goede huisvesting nodig voor Introdans en Oostpool

By 19-01-2023Nieuws

CDA steunt het voorstel om te zorgen voor goede huisvesting voor Introdans en Oostpool. Gerhard Bos benadrukte het belang van beide instellingen, niet alleen voor een cultuuraanbod op hoog niveau, maar ook vanwege de inzet van beiden voor de cultuureducatie en de wisselwerking met amateurkunst en -cultuur.

Oostpool en Introdans zijn twee belangrijke culturele instellingen voor Gelderland, op het gebied van respectievelijk theater en dans. Ze behoren tot de BIS (basisinfrastructuur van Nederland, in activiteiten gesubsidieerd door het Rijk). De BIS-instellingen zijn niet alleen van groot belang voor talentontwikkeling, de ontwikkeling van het culturele netwerk, het educatieve aanbod voor het voortgezet onderwijs en voor kwetsbaren in de Gelderse samenleving; ze zijn ook van grote betekenis voor de leefomgeving en het vestigingsklimaat in Gelderland. Zonder Oostpool en Introdans valt het culturele ecosysteem van Gelderland als een kaartenhuis in elkaar.

Gedeputeerde Staten stelt daarom voor om naast de 2 miljoen die al gereserveerd was nog eens eenmalig 8 miljoen bij te dragen. Een eerder plan voor huisvesting in combinatie met renovatie van het Stadstheater zijn fors bijgesteld. Nu is er een plan gemaakt waarmee de gezelschappen van een passende huisvesting worden voorzien. Dat plan is mede van belang met het oog op de beoordeling van de volgende aanvraag van rijkssubsidie. Bij het laatste advies van de Raad voor Cultuur werden over de huisvesting signalen gegeven dat er nu echt wat moet gebeuren om op topniveau te kunnen blijven spelen/dansen. En nu ligt er een plan en een bijbehorend financieel plaatje.  De gemeenteraad heeft besloten om 10 miljoen beschikbaar te stellen, nu is provincie aan de beurt om kleur te bekennen.

CDA heeft daarom het volgende voorgesteld:
– 10 miljoen beschikbaar stellen: 2 miljoen vanuit de Midterm Review (MTR) en 8 miljoen extra beschikbaar stellen.
– Gedeputeerde Staten vragen om voor de PS-vergadering met een voorstel te komen waarin dekking e.d. ook gelijk geregeld is. Dit werd tijdens de oordeelsvorming toegezegd.
– Nu signaal naar buiten nodig om overleg met rijk (regiodeal en bedrijfsleven te kunnen voeren over bijdragen e.d.

Nieuws