Skip to main content

CDA Gelderland over kernenergie

By 24-03-2022Nieuws

Onze woordvoerder energie Bertine van Hooff nam woensdag 23 maart namens het CDA deel aan de bijeenkomst “Kernenergie in de Gelderse energiemix vanaf 2030”. In januari vond eerder een beeldvormende bijeenkomst plaats, nu was het tijd aan de fracties om hun standpunt nader toe te lichten.

Bertine zette ons standpunt uiteen:

 1. Kernenergie kan, op lange termijn, een bijdrage leveren in de energievoorziening in de toekomst.
  Randvoorwaarden:
  *definitieve oplossing voor het afvalprobleem (niet meer afwentelen) en *verbetering veiligheid.
  Onderzoek is wenselijk om te komen tot een schoner en veiliger kernenergie-concept.
 2. Langer openblijven huidige kerncentrale in Borsele kan op korte termijn verlichting bieden (minder molens/ zonnepanelen).
 3. Nu op korte termijn kernenergie geen bijdrage kan leveren aan het energievraagstuk is het realiseren van een kerncentrale in Gelderland niet aan de orde.

Onze overwegingen hierbij zijn:

 • Grote opgave CO2 reductie c.q. energievraagstuk
 • Fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen) willen we verder beperken
 • Kernenergie:
  • geen of nauwelijks CO2 uitstoot
  • minder aantasting landschap
  • maatschappelijke lading vanuit discussies verleden
  • afval: zekere spanning met beginselen duurzaamheid (niet afwentelen gevolgen beslissingen van nu op toekomstige generaties)
  • kans dat er wat fout gaat is niet groot maar effect is wel groot als er wat fout gaat. Daarmee is veiligheid punt van zorg.
 • Geen oplossing waarmee op korte termijn stappen kunnen worden gezet m.b.t. reductie CO2 en voorziening in energiebehoefte.
 • Waterstof biedt kansen: benutten huidig gasinfrastructuur, kan deel probleem ontoereikend netwerk helpen oplossen, schoon, relatief makkelijk verplaatsbaar, alternatief voor stekkerauto’s op termijn. )
 • In breder perspectief zien we ook dat kernenergie ook deel uit maakt van de CO2-reductieplannen van VS, VK en China en werd besproken tijdens de laatste klimaatconferentie van de VN in Glasgow (november 2021). Inmiddels gaan enkele Amerikaans kernenergie-startups de markt op. Daarnaast wordt er tevens gewerkt aan manieren om kernafval opnieuw te gebruiken (Elsevier d.d. 15 januari 2022).
Nieuws